fbpx
Przejdź do treści

disclosure

Sztos Alert #37

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejszego zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie innych sug­erować będzie zawód, że “znów elektronika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #37

Piąteczka #18

W wielkim skró­cie — dziś o przy­cisku, który robi furorę w sieci, choć wszyscy zrozu­mieli go zupełnie inaczej, o pieprze­niu policji przez czar­nuchów z nastaw­ie­niem, mieszkan­iowych majster­sz­tykach z kierunk­owym 022, czwarty raz o Dis­clo­sure oraz dwa słowa, jeden kolaż i trzy filmy o Inter­net Becie.

Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #18

Piąteczka #13

Przy­na­jm­niej dwa punk­ty z dzisiejszej Piątecz­ki mogły­by posłużyć jako mię­so dla osob­nych postów.

Ale Piątecz­ki czyta­cie, a inne rzeczy… niekoniecznie. Zatem — czy­ta­j­cie, komen­tu­j­cie, lajku­j­cie, szeru­j­cie. Czy coś. W każdym razie — ogłaszam week­end. Albo przy­na­jm­niej ogłaszam, że już za moment się zacznie. O.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #13