cool kids of death

Rewind #18: winylowe reedycje

  • aks 
  • muzyka

Grze­ba­nia w archi­wach muzy­ki pop­u­larnej odsłona osiemnasta.

Dziś skupimy się na utworach, które swo­je pre­miery miały wyłącznie na kom­pak­tach, ale w związku z ogól­noświa­tową winy­lową para­no­ją doczekały się reedy­cji na czarnej pły­cie. A ja to szanuję.

Lećmy zatem.

Czy­taj dalej »Rewind #18: winy­lowe reedycje