blog

Higiena na Facebooku

Reg­u­larny prysznic. Wiz­y­ty u fryz­jera. Pach­nące, upra­sowane ciuchy. Pielęg­nowany zarost. Pół­ka z kos­me­tyka­mi z asorty­mentem nieco liczniejszym niż poje­dynczy dezodor­ant. To abso­lutne pod­stawy codzi­en­nej higieny.

A kiedy ostat­ni raz zad­bałeś o swo­ją przestrzeń wirtualną?

Zadałem sobie to pytanie całkiem niedawno. I okaza­ło się, że jestem strasznym brudasem.

Czy­taj dalej »Higiena na Facebooku

Idę po złoto

To miał być kole­jny post, w którym narzekam, że pub­liku­ję codzi­en­nie kon­tent na jed­nym z czterech blogów. Że do tej pory pow­stało pon­ad 220 tek­stów. I że zostało niecałe 150 dni. I że jest mi z tego powodu ciężko.

Ale dziś będzie zupełnie inaczej.

Bo zain­spirował mnie do tego pewien bloger. Który wymiękł.

Czy­taj dalej »Idę po złoto

Reputacja

Dzisiejszy tekst miał nieść rados­ną now­inę. Miałem Wam obwieś­cić, że uru­chomiłem, a w zasadzie — zreak­ty­wowałem czwartego bloga.

Zami­ast tego pozwól­cie, że opowiem Wam pewną historię.

Czy­taj dalej »Rep­utac­ja

Zwięźle: newsletter

Od praw­ie trzech lat jestem członkiem zespołu, który rozwi­ja narzędzie do email mar­ketingu. Usługę, przy uży­ciu której nasi klien­ci mogą zarządzać swoi­mi baza­mi sub­skry­ben­tów, tworzyć i wysyłać kam­panie mailin­gowe oraz mon­i­torować skuteczność swoich dzi­ałań przy uży­ciu narzędzi analitycznych.

Okazu­je się, że szewc bez butów chodzi. I pora to zmienić. Star­tu­ję z newsletterem!

Czy­taj dalej »Zwięźle: newslet­ter