basement freaks

Dmuchawce, latawce, sztos

Abra, o której zupełnie nic nie wiem, ale chy­ba będę śledz­ił. Charles Bradley, który za niecałe dwa tygod­nie wypuszcza kole­jny album w Dap­tone Records (#CZEKAM). Gor­don City, przy którym tupię nóżką. Parov Ste­lar, który bierze na warsz­tat sztos Elli Fitzger­ald. Oraz Base­ment Freaks, które wró­ciło z nowym materiałem.

Co najm­niej dwój­ka z dzisiejszej piąt­ki z pewnoś­cią pojawi się w pod­sumowa­niu 2k16. Ciekawe, czy zgad­niecie kto?

Czy­taj więcej »Dmuchaw­ce, lataw­ce, sztos