bank

Sayonara Millenium Bank

Nasze przy­gody z różny­mi banka­mi przewi­ja­ją się tu co jak­iś czas. Był już tem­at awarii Alior Synca, kil­ka miesię­cy później opisy­wałem prob­le­my z Pol­Bankiem.  W zeszłym roku mieliśmy ubaw z bankiem T‑Mobile, bo wysłali kartę z nazwiskiem panieńskim Karol­ki. Trzy lata po ślubie.

W tym roku z Mil­le­ni­um jest już nieco mniej zabawnie. Bo kar­ta została wysłana “w kos­mos”. I o tym dziś. W trzech aktach.

Czy­taj dalej »Say­onara Mil­le­ni­um Bank

Przesyłka od T‑Mobile Usługi Bankowe

We wrześniu miną trzy lata od naszego ślubu.

Dwa lata temu pisałem o prze­jś­ci­ach z Pol­bankiem, związanych między inny­mi z aktu­al­iza­cją Karoli danych wynika­jącą ze zmi­any nazwiska. Tekst ten był kon­tynu­acją tem­atu bankowego, który pojaw­ił się tu chwilę wcześniej przy okazji moich prob­lemów z Alior Synkiem, które doprowadz­iły do wypowiedzenia konta.

No więc… oba te tem­aty utworzyły w tym tygod­niu wspól­ny wątek. Trochę nam do śmiechu, trochę do płaczu…

Czy­taj dalej »Przesył­ka od T‑Mobile Usłu­gi Bankowe