allergies

Sztos Alert #10

Dziesięć tygod­ni z rzę­du staram się Wam umi­lać poweek­endowy powrót do rzeczywistości.

Okazu­je się, że nawet są i tacy, którzy swój pra­cowy tydzień zaczy­na­ją Sztosa­mi, a kończą Piąteczką. I ja to szanuję!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #10