1dziennie

#1Dziennie

Muszę Wam wyjaw­ić pewną rzecz.

Od około praw­ie dwóch miesię­cy bierze­cie udzi­ał w pewnym ekspery­men­cie. Żeby nie było za wesoło powiem otwar­cie — jako czytel­ni­cy nie wypada­cie w nim najlepiej…

Czy­taj dalej »#1Dziennie