Sztos Alert #59

Kole­jny poniedzi­ałek, kole­j­na dawka sztosów.

Pamię­ta­j­cie, by dać mi znać jak poszło. Państ­wa satys­fakc­ja to moja misja.

Nie będzie tu “Wednes­day Morn­ing” Mack­le­more’a, który ujrzał światło dzi­enne cztery dni temu. Bo ten auto­tune zupełnie do mnie nie trafia.

Zaczy­namy cieplutkim klipem od Mac Millera, który zachę­ca nas do pozosta­nia choć na chwilę.

Zaraz po nim wjeżdża z buta A Tribe Called Quest. Ich “We got it from Here… Thank You 4 Your ser­vice” od tygod­nia nie schodzi z mojego odtwarzacza.

Trzec­im numerem w postaci nowego singla od  podtrzy­mu­je­my wprowad­zony w ryt­miczne kiwanie kark. Mam nadzieję, że zaparkowane pod czwórką The Avalanch­es wprowadzi i Wasze nogi w ruch. I mam nadzieję, że pozostaną w takim tanecznym stanie do samego koń­ca. Bo Part Time Cooks i SoulChef to impre­zowa petarda.

Smacznego.