Sztos Alert #49

Sko­ro dziś poniedzi­ałek, to czas na kole­jną por­cję pię­ciu świeżynek muzy­cznych, które wpraw­ią Was w dobry nas­trój wraz z nowym tygodniem.

Daj­cie znać czy się udało.

Zaczy­namy świeżutkim klipem Ostrego. Jego pre­miera odbyła się dwie godziny temu, a za reży­ser­ię odpowia­da Bart Pogo­da. Więc jest dobrze.

Potem pojaw­ia się Jor­ja Smith, której oso­ba zupełnie nic mi nie mówi. Ale to nie ważne, bo głos ma hip­no­tyzu­ją­cy, a prze­cież o to wyłącznie tutaj chodzi.

Numer trzy to w miarę świeży numer od Rober­ta Glaspera. Spy­chałem go z tygod­nia na tydzień, bo nie pasował do poprzed­nich zestaw­ień. Było to bezsen­sownym posunię­ciem, bo utwór jest świetny.

Ele­phante — wykon­aw­ca spod czwór­ki — znów nic mi nie mówi. Ale buja. Więc robi robotę.

I kończymy kole­jnym utworem z najnowszej pły­ty Mac Millera. Sko­ro to boda­jże trze­ci numer w Sztosach, to chy­ba moż­na już spodziewać się, że Mac pojawi się w muzy­cznym pod­sumowa­niu roku. A może nie? Zobaczymy.

Póki co — posłucha­jmy muzyki.