Sztos Alert #46

Dzisiejsze Sztosi­wo może być dla niek­tórych zaskakujące.

Bo zna­jdziecie tu pewnie takie rzeczy, które już zdążyliś­cie usłyszeć — ale i tak chcę je sobie tutaj zarchi­wiz­ować. Albo takie, których usłyszeć nie koniecznie się spodziewal­iś­cie. Ale i tak chcę je sobie tutaj zarchiwizować.

Więc stan­dar­d­owo — na koniec #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło.

Zaczy­namy od fenom­e­nal­nego numeru Dj’a Shad­owa nagranego we współpra­cy z Run The Jew­els. Nie wierzę, że go jeszcze nie widzieliś­cie / słyszeliś­cie… A jeśli tak jest, to niezmiernie się cieszę, że mogłem Wam go pokazać.

Kon­tynu­u­je­my świeżutkim klipem od The Avalanch­es. Za jego real­iza­cję odpowia­da duet artysty­czny — Mrzyk & Moriceau i jest bard­zo specyficznie.

Zde­cy­dowanie nie jestem w stanie przekon­ać się do nowoczes­nych rap­erów, duka­ją­cych na przester­ach i syn­te­ty­cznych bitach. Ale raz na jak­iś czas trafi­am na numery, które zosta­ją ze mną na dłużej. “New Phone” zapowia­da się być jed­nym z takowych.

Sko­ro jesteśmy przy rap­er­ach, pod czwórką zaparkował Russ. Od dłuższego cza­su krążyłem wokół tego jego­moś­cia. Sprawdz­iłem go dopiero po tym, gdy okaza­ło się, że klip do jego “Losin con­trol” w obszarze sce­nar­iusza, kadrowa­nia i mon­tażu czer­pie pełny­mi garś­ci­a­mi z obraz­ka do “The fib” Rys. Przy pier­wszym kon­tak­cie zaskoczyło mnie, że Russ kat­e­go­ry­zowany jest jako rap­er. Bo w pier­wszych kilku numer­ach, na które trafiłem w zasadzie wyłącznie śpiewa. Ale w końcu pojaw­ił się “Pull the trig­ger” i okaza­ło się, że z rymowaniem też u niego nie najgorzej.

Kończymy dance­hal­lowym Fire Alarm z numerem, którego moty­wem prze­wod­nim jest sam­pel z chy­ba najwięk­szego hitu Suzanne Vegi. Bo słucha się tego na prawdę fajnie.