Sztos Alert #39

Koniec Euro oznacza, że moż­na swo­bod­nie odstaw­ić tem­at pił­ki nożnej na bok i wró­cić do rozmów o muzyce.

A że ciekaw jestem Waszej reakcji na dzisiejsze zestaw­ie­nie, to zapraszam do dyskusji.

Zwłaszcza, że nie mam żad­nego konkret­nego uza­sad­nienia dla numerów, które dziś się tutaj pojawiają.

Trochę gitarowo, trochę elek­tron­icznie. A kończą­cy dzisiejszą selekcję Nite-Funk powin­niś­cie znaleźć w grud­niowym pod­sumowa­niu roku.