Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczywisty.

Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów w pol­skiej rap grze anno domi­ni 2016. Następ­nie do gło­su dochodzi Jamie Isaac w posz­er­zonej wer­sji utworu z gościn­nym udzi­ałem Rej­je Snowa. A że owego pana do tej pory nie znałem, to na trze­cie pozy­cji zna­jdziecie jego solowy numer. Prze­dostat­nie miejsce zaj­mu­je reprezen­tu­ją­cy najbardziej klasy­czne brzmie­nie Tun­ji Ige, o którym dowiecie się nieco więcej z kole­jnej Piątecz­ki. A kończymy reprezen­tan­tką Lon­dynu RAYE, która zaprosiła do współpra­cy Stormzy’a.

Hasz­tag: DajZnaćJakMiPoszło