Wyznaję miłość Alicji Keys

Tłu­macze­nie się z włas­nych tek­stów dla auto­ra jest jak wyjaś­ni­an­ie pointy dow­cipu. Ale dochodzą do mnie słuchy, że niek­tórzy z Was nie rozu­mieją tute­jszych sztosów.

Więc wpad­ni­j­cie jutro. Nie wiem czy zrozu­miecie, ale przy­na­jm­niej przeczyta­cie nowy tekst. Nie zapom­ni­j­cie tylko kliknąć laj­ka. I dzisi­aj też.

Zaczy­namy nowym sin­glem Sonara. Następ­nie fenom­e­nal­na zapowiedź long­ple­ja Otso­chodzi. Numer trzy to bard­zo fajnie poła­many XXANAXX z gościn­nym udzi­ałem Mesa. Finał poprzedza Metron­o­my, które wraca z nowym mate­ri­ałem w tym roku. A kończymy świeżutką Ali­cią Keys. Której głos kocham już od pięt­nas­tu lat.

Zapraszam do krytykowania.