Sztos Alert #30

Poniedzi­ałkowie uszanowanko. Po raz trzydziesty.

Zaczy­namy Jame­sem Blake’iem, bo wyszedł nowy album. Potem wjeżdża Jumo, który łamie kark całkiem konkret­nie. Następ­nie JMSN, którego już powin­niś­cie znać, bo Wam go tu przed­staw­iałem jak­iś czas temu. Kole­jny Mar to odkrycie zaser­wowane przez coty­god­niowe rekomen­dac­je Spo­ti­fy. I kończymy wygrze­banym tą samą metodą Cas­siusem. Tym bardziej, że udziela się tu Mike D z Beast­ie Boys.

To już taka trady­c­ja, że na koniec w tym miejs­cu proszę Was, żebyś­cie dali znać jak mi poszło w tym tygod­niu. A Wy jak zwyk­le będziecie mieć to w dupie. Ale spoko. I tak się prze­cież lubimy…