fbpx
Przejdź do treści

Rewind #7: reklamy

W dzisiejszym odcinku sku­pi­amy się na muzyce z reklam.

Zabrakło tu utworu, który był… jed­nym z powodów pow­sta­nia tego odcin­ka. Bo nie jestem w stanie sobie przy­pom­nieć co promował…

MMMMMMMMGETUPPAAAA”… Prze­cież od czego innego mógłbym zacząć?!

Dru­gi wjeżdża Ray Charles, bo dzię­ki Jacob­sowi dotarłem do tego świet­nego numeru. Zresztą okaza­ło się, że mam go już na winylu.

Trze­ci utwór zna­cie doskonale. A przy­na­jm­niej jego 15 pier­wszych sekund. Bo od pon­ad roku YouTube świę­tu­je nim swo­je dziesiąte urodziny. Numer cztery to Selah Sue, za którą jestem doz­gonnie wdz­ięczny Kinder Bueno. Bo to właśnie dzię­ki tej reklamie poz­nałem jej fenom­e­nal­ny głos.

Kończymy Philem Collinsem. Bo od 2007 roku słysząc pier­wsze dźwię­ki “In the air tonight” przed ocza­mi mam gory­la za perkusją.