Rewind #13: hiphopowe podróże

Po muzy­cznej eksplo­racji hiphopowej sce­ny w Aus­tralii i Szwecji dziś zabier­am Was w waka­cyjną objazdówkę po Europie. Z finałem za oceanem.

Smacznego.

Zaczy­namy melan­choli­jnym Bry­tolem. Mam nadzieję, że uda mi się go kiedyś zobaczyć na żywo. Biesi­adę kon­tynu­u­je­my z sąsi­ada­mi z drugiej strony kanału, choć z łącznikiem w postaci (z pewnoś­cią Wam już dobrze znanej) Alice Rus­sell w refre­nach. I znów — mam nadzieję, że uda mi się wybrać kiedyś na ich koncert.

Środek podróży przy­pa­da na naszych zachod­nich sąsi­adów. Cieka­wostką jest, że przy okazji “Tab­u­la Rasa” miałem pier­wszy kon­takt z Gen­tle­manem. Z Niemiec prze­dosta­je­my się do Holandii i słuchamy Skig­gy Rapza. A to aku­rat jedyny uczest­nik dzisiejszego zestaw­ienia, którego miałem okazję zobaczyć na żywca.

Na koniec lądu­je­my w Kanadzie i final­izu­je­my dzisiejszy odcinek tur­bo ban­gerem, który zde­cy­dowanie złamie Wasze karki.

A jeśli spodo­ba Wam się ta wyciecz­ka, to rzuć­cie okiem na playlistę ze Spo­ti­fy, którą założyłem kilka­naś­cie miesię­cy temu.

#DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło