Poniedziałkowa piąteczka!

Więk­szość dzisiejszych numerów to czer­w­cowe świeżynki.

Witam się zatem z państ­wem po raz trzy­dzi­esty szósty.

Zaczy­namy nowym bitem od Odis­ee. Chwilę potem wjeżdża Spisek Jed­nego z numerem opar­tym na dobrze nam się kojarzą­cym “Guc­ci Dough” Kixnare’a. Numer trzy to najs­tarszy utwór w tym zestaw­ie­niu, choć nadal trzy­mam się zasady, by trafi­ały tu utwory młod­sze niż 12 miesię­cy. Ale Swin­dle wyr­wał mnie z butów. Zaraz po nim dość dzi­wny, ale moc­no wchodzą­cy w głowę Beck. A kończymy nowym hym­nem Męskiego Gra­nia. Swo­ją drogą… Ktoś wie jak dostać akredy­tację na to wydarzenie?