Poniedziałkowa piąteczka. Czyli sztosy

Przez ostat­nie sie­dem dni hulał tutaj wiatr.

Wszys­tko wkrótce wró­ci do normy i będziecie mogli czy­tać, słuchać, patrzeć i czego tylko dusza zabraknie. A póki co, posłucha­j­cie nowych sztosów.

Dziś selekc­ja zupełnie losowa. Więc pozostaw­ię ją całkowicie bez komentarza.

No bo kto mi zabroni? Jak­by co, to #Daj­cieZ­nać­Jak­Mi­Poszło