Podsumowanie tygodnia #4: 26 / 11 — 2 / 12

Kole­jny tydzień z bicza strzelił, więc bez zbęd­nych ceregieli lec­imy z koksem.

Shity internetów: Zrób kretyńskiego virala

Przez moment myślałem, że wygra klip pro­mu­ją­cy ostat­nie sukcesy PKP, ale potem trafiłem na to i już nic nie było takie samo… Zde­cy­dowanie nagrodę za naj­gorszy film wiru­sowy zgar­nia w tym roku Albo Albo.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=tzMtV_NDTdM”]

Nie wiem dla kogo miało ty być zabawne, ale obaw­iam się, że rap w Polsce znowu zaczy­na być trendy. Znowu jesteśmy w miejs­cu, w którym kreaty­wni w agenc­jach wymyśla­jąc kon­cep­ty na kam­panię w pewnym momen­cie wpada­ją na genial­ny pomysł: “Hej, zara­pu­jmy to!”. Drodzy, nie idź­cie tą drogą!

Hity internetów: TomTom i jego viral

… czyli viral, który nabi­ja się z innych virali. Raczej dow­cip branżowy, ale bard­zo fajnie ograny. Plus duży plus za pod­sumowanie: stać nas było tylko na takiego wirusa, bo cały budżet wydal­iśmy na konkur­sowe nagrody. Śmiechłem.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=v3TPHAq_VN0”]

Appka tygodnia: Foldify

Tworzą ją warsza­w­ia­cy z Pixle i zapowia­da się epicko. Nie wróżę mega dużego sukce­su komer­cyjnego (obym się mylił), ale trzy­mam jed­nak kciu­ki za tą aplikację, bo kon­cept jest zajebisty!
Czekam.

 

Numer tygodnia: Pezet x JIMEK — “Nie muszę wracać”

Jakie mar­ki przy­chodzą Wam pier­wsze na myśl, gdy zapy­tam o pro­du­cen­tów odzieży sportowej? Jeszcze kil­ka chwil temu bym odpowiedzi­ał, że Adi­das, Nike i Puma… A jeżeli zapy­tam o to, które z nich stara­ją się pozy­cjonować jako mar­ki streetwearowe? Przede wszys­tkim — Adi­das, który w ostat­niej dekadzie moc­no reak­ty­wował swo­ją kolekcję klasyków.

Ale od jakiegoś cza­su bard­zo ciekaw­ie stara się o sobie przy­pom­nieć Reebok. Kiedyś nieźle rozpoz­nawal­ny brand, potem zupełnie wyparował z mojej świado­moś­ci. Przy­po­mi­a­ją o sobie również z kolekcją Reebok Clas­sics, przy okazji  w całkiem fajny sposób wspier­a­jąc różnych muzyków. Jak­iś czas temu na Exform­ers pod­bi­jałem ser­ię doku­men­tów, w których m.in. Lau­ryn Hill i Cypres­si opowiada­ją o pow­stawa­niu ich najbardziej klasy­cznych albumów.

Kil­ka tygod­ni wstecz pojaw­ił się numer sióstr Przy­bysz z Hush Hush Pony inau­gu­ru­ją­cy ser­ię Reebok Clas­sic Trax. W tym tygod­niu trafiłem na kole­jny utwór z tej serii. Pezet zro­bił tu jeden z lep­szych rapów w swoim dorobku z kilku min­ionych lat wstecz. Za flow i tekst od pana Kaplińskiego, za dźwię­ki Jim­ka, za świet­ny pomysł na klip. Za to wszys­tko trafia do zestaw­ienia jako numer tygodnia.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=3BLj9PVlLEw”]