Podsumowanie #1Dziennie

Listopad 2015

30/11: Sztos Alert #7

Grudzień 2015

01/12: Kupu­j­cie winyle
02/12: Zwięźle: PSY. Ten z Korei.
03/12: Graf­fi­ti to sztu­ka z określoną datą przydatności
04/12: Piątecz­ka #26 + Bench | Karl­skro­na, Sweden
05/12: Dilat­ed Peo­ples w Kwadracie
06/12: Oni to wszys­tko przewidzieli!
07/12: Sztos Alert #8
08/12: Pier­wsze koncerty
09/12: Czy Kraków potrze­bu­je murali? Relac­ja z debaty
10/12: Zwięźle: Świąteczne swetry
11/12: Piątecz­ka #27
12/12: The Rock | Karl­skro­na, Sweden
13/12: I see the sea | The Baltic Sea
14/12: Sztos Alert #9
15/12: Metro sta­tion | Copen­hagen, Denmark
16/12: MLDVA w Kwartale FKŻ
17/12: Ori Albo­her w Chederze
18/12: Piątecz­ka #28
19/12: But­ter­ing Trio w Kwartale FKŻ
20/12: Alte Zachen w Synagodze Tempel
21/12: Sztos Alert #10
22/12: Mid­nite Ses­sion w Alchemii
23/ 12: Gar­den City Move­ment w Kwartale
24/12: Kuti­man Orches­tra w Synagodze Tempel
25/12: Piątecz­ka #29
26/12: Bemet w Alchemii
27/12: Kon­cer­ty, których nie zobaczyłem
28/12: Sztos Alert #11
29/12: Kon­cer­towy 2k15. Część 1
30/12: Kon­cer­towy 2k15. Część 2
31/12: Kon­cer­towy 2k15. Część 3

Styczeń 2016

01/01: Roku 2015 – zgnij i zgiń
02/01: Inter­ak­ty­wny alfa­bet 2015
03/01: Bench | Karl­skro­na, Sweden
04/01: Sztos Alert #12
05/01: Muzy­czny alfa­bet 2015 [świat]
06/01: Jump! | Karl­skro­na, Sweden
07/01: Parc de la Vil­lette | Paris, France
08/01: Piątecz­ka #30
09/01: Afront | Łódź, Poland
10/01: Self­ie @La Défense | Paris, France
11/01: Sztos Alert #13
12/01: Moose @Fukafe | Gdańsk, Poland
13/01: Beau­ti­ful Losers | Łódź, Poland
14/01: Birds | Kraków, Poland
15/01: Piątecz­ka #31
16/01: Union­tex | Łódź, Poland
17/01: Typ­i­cal pho­to from Lou­vre | Paris, France
18/01: Sztos Alert #14
19/01: Opera House | Copen­hagen, Denmark
20/01: Jew­ish Cemen­tary | Łódź, Poland
21/01: VinyLove | Kraków, Poland
22/01: Piątecz­ka #32
23/01: Anna | Paris, France
24/01: Muzy­czny alfa­bet 2015 [Pol­s­ka]
25/01: Sztos Alert #15
26/01: Famil­i­a­da | Kraków, Poland
27/01: Fly Away | Międzyz­dro­je, Poland
28/01: Street shot | Paris, France
29/01: Piątecz­ka #33
30/01: Ori Albo­her @FKŻ | Kraków, Poland
31/01: #1Dziennie

Luty 2016

01/02: Sztos Alert #16
02/02: …is not a crime | Lux­em­bourg, Luxembourg
03/02: Schowaj pop­ko­rn: Spawn
04/02: Was­n’t me | Kraków, Poland
05/02: Piątecz­ka #34
06/02: Har­bour | Gdy­nia, Poland
07/02: Street Jesus | Kraków, Poland
08/02: Sztos Alert #17
09/02: Jim Dun­loop: Żadne czary-mary
10/02: Kubańs­ka Miejscówka
11/02: I see the sea | Władysła­wowo, Poland
12/02: Piątecz­ka #35
13/02: Jan Wyga | Kraków, Poland
14/02: My Valen­tine | Ust­ka, Poland
15/02: Sztos Alert #18
16/02: Le Tem­ple Neuf | Metz, France
17/02: Phil­har­monie at Kirch­berg | Lux­em­bourg, Luxembourg
18/02: Into the wild | Lanck­o­rona, Poland
19/02: Piąteczeka #36
20/02: Homies from “Syrop” squad | Warsza­wa, Poland
21/02: Sła­womir Mrożek | Kraków, Poland
22/02: Sztos Alert #19
23/02: Wad­ow­ic­ki nies­mak — Bore­as Cantine
24/02: Jumpin’ homies | Chałupy, Poland
25/02: Banksy The Mutt | Kraków, Poland
26/02: Piątecz­ka #37
27/02: The gate | Metz, France
28/02: The Union | Lux­em­bourg, Luxembourg
29/02: Sztos Alert #20

Marzec 2016

01/03: Cur­ry Up!
02/03: Muzy­czny luty
03/03: Wall by Matt W. Moore | Barcelona, Spain
04/03: Piątecz­ka #38
05/03: Is it street art or what? | Gdańsk, Poland
06/03: M‑City | Gdańsk, Poland
07/03: Nowoś­ci od RJD2 i Elhzi’a! Sztos Alert #21
08/03: I sea…| Rozewie, Poland
09/03: Robert Kubi­ca | Kraków, Poland
10/03: Adwe­b­Gate
11/03: Co łączy Gymkhanę, winyle i Millera? Piątecz­ka #39
12/03: Mir­ror, mir­ror | Gdańsk, Poland
13/03: Cathre­dral | Metz, France
14/03: D/Troit to sztos nad sztosy! Sztos Alert #22
15/03: San­ta Cruz Bowl Con­test | Kraków, Poland
16/03: Rudanac­ja & Astek (Dwa Sławy) | Łódź, Poland
17/03: Hav­el @Auditorium Max­i­mum | Kraków, Poland
18/03: Piątecz­ka #40
19/03: Afront x Rudanac­ja | Łódź, Poland
20/03: Ahoy! | Gdy­nia, Poland
21/03: Dmuchaw­ce, lataw­ce, sztos. Sztos Alert #23
22/03: Dorosłem do tworzenia kolekcji
23/03: Je suis Phife Dawg
24/03: Slay­er | Gdańsk, Poland
25/03: Ile cza­su trze­ba by zep­suć bota? Piątecz­ka #41
26/03: Lit­tle bird told me… | Sopot, Poland
27/03: Banksy The Mutt | Kraków, Poland
28/03: Nowy Hawthorne, Andy Coop­er i Anderson.Paak. Sztos Alert #24
29/03: Igo­ril­la | Kraków, Poland
30/03: Muzy­czny marzec
31/03: Alley Cat | Kraków, Poland

 

Kwiecień 2016

01/04: 501 his­torii z Bat­manem w tle. Piątecz­ka #42
02/04: Kwiet­niowe premiery
03/04: Mur­al by Mar­iusz Tarkaw­ian | Lublin, Poland
04/04: Moc­ne zakończe­nie z Cit­i­zen Kay’em. Sztos Alert #25
05/04: Fer­ry | Baltic Sea
06/04: List motywa­cyjny
07/04: M‑City | Gdy­nia, Poland
08/04: Piątecz­ka #43
09/04: Bull­doz­er | Paris, France
10/04: MUDAM | Lux­em­bourg, Luxembourg
11/04: Sonar i DJ Shad­ow ze świeży­mi singla­mi. Sztos Alert #26
12/04: Zwięźle: Czap­ka z głowy!
13/04: Bra­wo Wy!
14/04: Retro | War­saw, Poland
15/04: Archi­walia i desko­rol­ka. Piątecz­ka #44
16/04: Vis­tu­la | Kraków, Poland
17/04: Folk­lore | Lanck­o­rona, Kraków
18/04: Sztos Alert #27
19/04: Fly or fly! | Lux­em­bourg, Luxembourg
20/04: Shore | Karl­skro­na, Sweden
21/04: French it up! | Paris, France
22/04: The gate | Gdy­nia, Poland
23/04: Entrance | Lux­em­bourg, Luxembourg
24/04: Bak­ery with tra­di­tion | Lanck­o­rona, Poland
25/04: Jest tu jazz. Sztos Alert #28
26/04: Under the pier | Sopot, Poland
27/04: Snail | Ust­ka, Poland
28/04: Save your prayers | Gdy­nia, Poland
29/04: The Cas­tle | Mal­bork, Poland
30/04: My crew, my dogs… | Lanck­o­rona, Poland

Maj 2016

01/05: Geom­e­try | Kraków, Poland
02/05: Sztos Alert #29
03/05: Zwięźle: Pauza
04/05: Notat­ki z Mail My Day 2016
05/05: Po pros­tu zacznij!
06/05: Piątecz­ka #45
07/05: Kuti­man | Kraków, Poland
08/05: Cad­dy | Gdańsk, Poland
09/05: Sztos Alert #30
10/05: Peaks | Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Poland
11/05: I love WWA | Warsza­wa, Poland
12/05: Breath in & out | Smardzewice, Polska
13/05: Plat­form no. 1 | some­where, Poland
14/05: Szczelin­iec | Kudowa Zdrój, Poland
15/05: Jarek Śmi­etana | Kraków, Poland
16/05: Sztos Alert #31
17/05: Burg­er Bistro we Wrocławiu
18/05: Muzy­czny kwiecień
19/05: Bang! | some­where, Poland
20/05: Piątecz­ka #46
21/05: Rap bat­tle | Kraków, Poland
22/05: Woof! | Gdy­nia, Poland
23/05: Wyz­na­ję miłość Alicji Keys. Sztos Alert #32
24/05: Rewind #0
25/05: Rewind #1
26/05: Dawn| War­saw, Poland
27/05: Piątecz­ka #47
28/05: Halt! | Auschwitz, Poland
29/05: Snow­drops | Zakopane, Poland
30/05: Sztos Alert #33
31/05: Rozter­ki słabego blogera

Czerwiec 2016

01/06: Rewind #2: hey ladies!
02/06: Hot dog | Kraków, Poland
03/06: Fran­cus­ka artys­t­ka porzu­ca jedze­nie! Piątecz­ka #48
04/06: Podaj pop­ko­rn: Ellis
05/06: Moje typy na 26.FKŻ
06/06: Sztos Alert #34
07/06: Car­toon Hel­mut | Kraków, Poland
08/06: Rewind #3: bęben i bas
09/06: Zwięźle: newslet­ter
10/06: Piątecz­ka #49
11/06: Igo­ril­la | Katow­ice, Poland
12/06: Why-Duck | Kraków, Poland
13/06: Sztos Alert #35
14/06: Light­house Fam­i­ly | Gdańsk, Poland
15/06: Rewind #4: covery
16/06: Friends Fam­i­ly For­ev­er | Kraków, Poland
17/06: Piątecz­ka #50
18/06: #Team­Poland | Kraków, Poland
19/06: Szy­b­ki kryzys w PizzaPortal
20/06: Poniedzi­ałkowa piątecz­ka! Sztos Alert #36
21/06: Rep­utac­ja
22/06: Rewind #5: Aussie!
23/06: Byłem w radiu!
24/06: Piątecz­ka #51
25/06: Podaj pop­ko­rn: Alpine Wall Tour
26/06: Fajny brand­ing #1
27/06: Sztos Alert #37
28/06: Face­book Awards 2016
29/06: Rewind #6: cytaty
30/06: Podaj pop­ko­rn: Pol­s­ka dobrze zaprojektowana

Lipiec 2016

01/07: Zwięźle: zajrzyj do spamu
02/07: Dlaczego?
03/07: Fałszy­wy przystanek
04/07: Sztos Alert #38
05/07: “Dis­con­nect” od Fotolii
06/07: Rewind #7: reklamy
07/07: Idę po złoto
08/07: Kro­nos Quar­tet & David Krakauer | Kraków, Poland
09/07: Tote­mo | Kraków, Poland
10/07: Nazaroff Broth­ers | Kraków, Poland
11/07: Sztos Alert  #39
12/07: Hap­py wife, hap­py life | Ust­ka, Poland
13/07: Rewind #8: ft. Ostry
14/07: Higiena na Facebooku
15/07: Zwięźle: przyszłość Piąteczek
16/07: Chill­in’ | Barcelona, Spain
17/07: Fly away | some­where, somewhere
18/07: Sztos Alert #40
19/07: Dlaczego Poke­mon Go opanowało świat
20/07: Rewind #9: koledzy
21/07: Olimpi­js­ki design
22/07: Rio 2016 — spot BBC Sport
23/07: Project Soli od Google
24/07: Smile! | Kraków, Poland
25/07: Nowy singiel De La Soul. Sztos Alert #41
26/07: Orbi­trek czy rowerek?
27/07: Rewind #10: Szwecja
28/07: Podaj pop­ko­rn: Iluz­ja 2
29/07: Piątecz­ka #52
30/07: ŚDM spar­al­iżowało mias­to. Czyżby?
31/07: Babe! | Kraków, Poland

Sierpień 2016

01/08: Sztos Alert #42
02/08: Pope in Poland | Kraków
03/08: Rewind #11: koledzy rap­erzy. Grupowo
04/08: Piz­za Boyz!
05/08: Piątecz­ka #53
06/08: Bub­bles | Kraków, Poland
07/08: Look­ing for… | Kraków, Poland
08/08: [ALERT] Co za poniedzi­ałek! Co za sztosy! Sztos Alert #43
09/08: The Mill Blackbird
10/08: Rewind #12: krakows­cy producenci
11/08: MyFirst7Jobs, czyli sie­dem prac Aksia
12/08: Piątecz­ka #54
13/08: Pog­ba x Stor­mzy — adi­das Football
14/08: How To Over­come Procrastination
15/08: Sztos Alert #44
16/08: Wyszeruj swo­je organy
17/08: Galaxy Note 7 Christoph Waltz
18/08: Chill­in’ at the rooftop | Berlin, Germany
19/08: Berlin­er Mauer | Berlin, Germany
20/08: Olympic Sta­di­um | Berlin, Germany
21/08: Even Apel­doorn Bellen – Cen­traal Beheer
22/08: Poniedzi­ałkowa piątecz­ka. Czyli sztosy. Sztos Alert #45
23/08: Phil­har­monie | Berlin, Germany
24/08: Rewind #13: hiphopowe podróże
25/08: Podaj pop­ko­rn: The Get Down
26/08: Week­endowy week­endzik, czyli… Piątecz­ka #55
27/08: Haupt­bahn­hof | Berlin, Germany
28/08: IKEA: ekspery­ment społeczny
29/08: Sztos Alert #46
30/08: Czego ludzie nie lubią w prezentacjach
31/08: Rewind #14: Pezet

Wrzesień 2016

01/09: Copy­writ­ing. Trochę teorii i trochę praktyki
02/09: Piątecz­ka #56
03/09: KENZO World – The new fragrance
04/09: Meet the stars of the new IKEA catalogue
05/09: Nowy singiel Lidel­la. Sztos Alert #47
06/09: Nev­er Lose the Love | Gatorade
07/09: Rewind #15: Spike Jonze
08/09: Zwięźle: szczęś­cie
09/09: Piątecz­ka #57
10/09: #NOW: Pokole­nie Chwili
11/09: Miss­ing A, B and O
12/09: Sztos Alert #49
13/09: 11.09.01
14/09: Rewind #16: NYC
15/09: Adobe i ciuchy ze stocka
16/09: Piątecz­ka #58
17/09: Jimek ft. Porsche Panamera
18/09: Lur­pak — Game On, Cooks
19/09: Sztos Alert #50
20/09: Pięć lat
21/09: Rewind #17: seriale
22/09: Wraca BMW Films
23/09: Piątecz­ka #59
24/09: Aid to cart
25/09: Wel­come to Project Jacquard
26/09: Sztos Alert #51
27/09: How’s Your Cus­tomer Experience?
28/09: Rewind #18: winy­lowe reedycje
29/09: Cap Crap: rodza­je cza­pek z daszkiem
30/09: Volk­swa­gen – Hors­es laugh

Październik 2016

01/10: Reich­stag Dome | Berlin, Germany
02/10: Secrets to a Great Team
03/10: Sztos Alert #52
04/10: Droner lager kake for Telia
05/10: Rewind #19: fil­mowe sztosy
06/10: Gon­cia­rz w Krakowie
07/10: Piątecz­ka #60
08/10: Ikea Vir­tu­al Real­i­ty Showroom
09/10: KitKat: Chance the (W)rapper
10/10: Nowy Leg­end, nowa Mama Seli­ta, nowy Kuti­man! Sztos Alert #53
11/10: Przemi­janie
12/10: Rewind #20: bez prądu
13/10: Kredy­ty trze­ba spłacać
14/10: Piątecz­ka #61
15/10: Kon­cer­ty zza biurka
16/10: Podaj pop­ko­rn: nad­chodzi nowy “Black mirror”
17/10: Sztos Alert #54
18/10: De gustibus
19/10: Rewind #21: gitary zagraniczne
20/10: NinA, kocham Cię!
21/10: Piątecz­ka #62
22/10: Face­bookowe strony bez lajków? HURRA!
23/10: Kim jest Krzysiek Gonciarz?
24/10: Sztos Alert #55
25/10: Cham nie dzieciak!
26/10: Rewind #22: gitary polskie
27/10: #Efek­t­Gon­cia­rza, czyli DDoS na własne życzenie
28/10: Piątecz­ka #63
29/10: Coś się chy­ba ruszyło…
30/10: Kon­cer­ty Made in Polska
31/10: Sztos Alert #56

Listopad 2016

01/11: Rzecz o wideo w sieci. Z 2006 roku.
02/11: Rewind #23: THPS!
03/11: Say­onara Mil­le­ni­um Bank
04/11: Piątecz­ka #64
05/11: My się znamy?
06/11: Jako Taco? Mam PRO8L3M
07/11: Sztos Alert #57
08/11: Jak automaty­cznie archi­wiz­ować “Dis­cov­er week­ly” na Spotify
09/11: Rewind #24: drugie życie
10/11: Memo #3: his­to­ria pewnego weekendu
11/11: Piątecz­ka #65
12/11: Bruk­sel­ka w czekoladzie
13/11: O foce­niu kon­certów słów kilka
14/11: Sztos Alert #58
15/11: Winy­lowy zawrót głowy
16/11: Rewind #25: UKM
17/11: Pho­to­Scan. Czyli skan­er zdjęć od Google’a
18/11: Piątecz­ka #66
19/11: Nic tu nie ma
20/11: Kro­nos Quar­tet w Synagodze Tempel
21/11: Sztos Alert #59
22/11: Podaj pop­ko­rn: “Des­ig­nat­ed Survivor”
23/11: Rewind #26
24/11: Czy jesteś­cie gotowi na spotkanie z Królową?
25/11: Piątecz­ka #67
26/11: The Broth­ers Nazaroff w Synagodze Tempel
27/11: Nie będę Ci mówił co masz robić
28/11: Sztos Alert #60
29/11: Coraz bliżej święta…
30/11: Rewind #27: brass bandy

Strony: 1 2