Piąteczka #57

Przesyłam gorące pozdrowienia z Chałup.

Ale urlop urlopem, a obow­iąz­ki obow­iązka­mi. Sko­ro dziś piątek, to czas na Piąteczkę. Czyli pięć cieka­wostek z różnych czeluś­ci inter­ne­tu z okazji piątku. Piątecz­ka. Kumacie?

The Pharcyde od tyłu

Przy okazji środowego Rewin­da odgrze­bałem perełkę w postaci wyreży­serowanego przez Spike’a Jonze’a klipu do “Drop”. Wspom­i­nałem wów­czas, że obrazek ten został nagrany tył na przód, a rap­erzy musieli nauczyć się swoich tek­stów od tyłu.

Wiem, że z tego opisu niewiele moż­na wywnioskować. Więc obe­jrzyj­cie sobie krót­ki doku­ment z pow­stawa­nia tego obraz­ka. I zrozu­miecie tak jak ja. Oraz zrozu­miecie fenomen zarówno samego klipu, jak i Spike’a.

Ten jeden dzień

Okej, macie tu do czynienia z prawdzi­wą perłą.

Spec­jal­izu­ją­ca się w dams­kich butach mar­ka Miu Miu od pewnego cza­su pub­liku­je na swoim kanale YT ser­ię “Wom­en’s Tales”. Kole­jne odcin­ki poświę­cone są losom różnych kobiet.

Najnowszy odcinek pod nazwą “That one day” opowia­da his­torię jeżdżącej na desko­rolce dziew­czyny. Poz­na­je­my ją w dniu, który ma odmienić jej życie. Mają­ca prob­le­my z odnalezie­niem siebie i akcep­tacji w świecie penisów i muskułów Rachelle przy­pad­kiem trafia na żeńską ekipę deskorolkową.

A dlaczego to takie niezwykłe? Bo poza samą his­torią, jest to skrzyżowanie fil­mu desko­rolkowego, etiudy fil­mowej i… pro­jek­tu mod­owego. Jest świet­nie, zapewniam!

Oraz wideo z backstage’u:

De La Soul wciąż żyje

W zeszłym tygod­niu pole­całem ofic­jal­ny doku­ment, w którym De La opowia­da o pow­stawa­niu najnowszej płyty.

Dziś ser­wu­ję doku­ment od Mas­s­Ap­peal, w którym hip­isi hip hopu wraca­ją pamię­cią do dawnych cza­sów. Fajne pod­sumowanie twór­c­zoś­ci goś­ci, którzy są na sce­nie od pon­ad 25 lat. Wysoko rekomen­dowane dla hiphopowych głów!

Udane wstępniaki

Wkurza mnie, gdy trafi­am na tego typu teksty.

Wkurzam się w takich momen­tach sam na siebie. Bo jestem total­nym nieog­a­rem, jeżeli chodzi o przele­wanie wszys­t­kich pomysłów na klawiaturę.

Tekst Jar­ka Szubrych­ta dla Red Bul­la jest jed­nym z takowych. Dzi­wnym nie jest, że takowy pow­stał, bo prze­cież każdy pomysł żyje w równoległym świecie.

Klikaj tutaj: [ klik klik klik ]

10-najlepszych

Lotnisko jako skatepark

Pamięta­cie jeden z poziomów trze­ciej częś­ci Tony Hawk Pro Skater, która odby­wała się na lotnisku?

Fińs­ki desko­rolkowiec i fotograf Arto Saari od zawsze miał marze­nie, by jeźdz­ić w miejs­cach nie do koń­ca do tego przez­nac­zonych. I w 2014 roku zor­ga­ni­zował dwud­niową sesję desko­rolkowo — fotograficzną dla skate’ów z całego świata.

Zupełnie prze­gapiłem ten pro­jekt wcześniej. Więc dziś podrzu­cam Wam jego krótkie podsumowanie.