fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2015 [świat]

[A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – W] [X – Z]

U jak ubolewam…

Sprawdza­łem jak­iś czas temu U.S. Girls, bo trafiłem na Pitch­forku. Oraz Unknown Mor­tal Orchestrę po rekomen­dacji Okay­play­era. Ale zupełnie nie przykuły mojej uwa­gi na tyle, żeby zasłużyć na miejsce tutaj.

U jak ubole­wam, bo mówiąc otwar­cie — nie mam tu nic.

Albo o czymś zapom­ni­ałem. Ale sko­ro w ciągu roku nie zapisałem na liś­cie kandy­datów, to widocznie nie było warte wspom­nienia w tym zestawieniu.


V jak VHÖL

Miewałem w tym roku i takie momen­ty, że jedyne co mi poma­gało to słuchanie metalu.

Wydana w 2015 pły­ta “Deep­er than sky” to nisko zestro­jony bas, szy­bkie riffy gitarowe, dynam­icz­na perkus­ja, dar­cie japy i śpiewane refreny.

Ale jest tu też niezwykły smaczek w postaci instru­men­tal­nego “Paino”.  Cały zespół zwal­nia tem­po, a pier­wsze skrzypce prze­j­mu­je piano. Sza­lone, total­nie free jaz­zowe  par­tie spraw­ia­ją, że z takim utworem mogli­by równie dobrze wys­tąpić na Jazz Jam­boree. Smaczne to bardzo!


W jak the Wanton Bishops

Dwój­ka libańs­kich białasów, którzy cis­ną blue­sowe dźwię­ki, jak­by ich drze­wo genealog­iczne zako­rzenione było na plan­tac­jach bawełny w Luizjanie.

Trafiłem na nich dzię­ki wygrze­bane­mu na stron­ie Red Bul­la pon­ad godzin­nemu doku­men­towi. Jest on zapisem podróży chłopaków do US&A, gdzie odwiedzili mias­ta, w których nar­o­dz­ił się blues.

Pole­cam zarówno doku­ment, jak i zeszłoroczny album “Sleep With the Lights On”.

W jak Werkha

Trafiłem na “Colours of a Red Brick Raft” w trak­cie eksplo­racji nowoś­ci w kat­a­logu Tru Thoughs.

Dzi­wny to twór bard­zo. Kolaż house­’u, jaz­zu i afrobea­tu tworzą­cy dźwiękową mik­sturę wymaka­jącą się jakimkol­wiek definicjom.

Jest na tej pły­cie kil­ka utworów z warst­wą wokalną i choć nie są to złe numery, to jed­nak Werkha brz­mi najlepiej, gdy przestrzeń dźwiękową zagospo­darowu­je samemu.

[A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – W] [X – Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12