fbpx
Przejdź do treści

Marcin Grośkiewicz gościem Uszanowanko Instagram Live #7

Siód­mym goś­ciem moich insta­gramowych rozmów był Marcin Grośkiewicz czyli Groh z U Know Me — wydaw­ca, właś­ci­ciel kilku wytwórni pły­towych, didżej i pro­mo­tor. Od lat dostar­cza na pół­ki muzy­cznych fanatyków kon­tent najwyższej jakości. 

Dlaczego hiphopowych składanek Junou­mi nie ma w streamin­gach? Jak powołane do życia zostało U Know Me Records? Co w dzisiejszych cza­sach jest najtrud­niejsze w prowadze­niu włas­nego labelu? To tylko kil­ka wątków, które poruszyliśmy w tej arcy­ciekawej rozmowie.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, dodatkowe lin­ki oraz uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Uszanowanko Instagram Live #7

Mate­ri­ał, który odd­a­ję dziś w Wasze ręce w formie youtube’owego fil­mu zare­je­strowal­iśmy z Gro­hem pod koniec lip­ca. Tych kil­ka miesię­cy pomiędzy wtedy a dziś spowodowało, że drob­ne frag­men­ty tej roz­mowy uległy deza­k­tu­al­iza­cji. Nie przeszkadza to jed­nak w odbiorze całoś­ci, która jest abso­lut­nie mię­sista i ocieka­ją­ca zaje­bis­toś­cią. Tak ją wspom­i­nam. Daj­cie znać, czy się nie mylę, okej?

Garść ważnych linków

Playlista Uszanowanko-Instagramowa

Czego dzisi­aj słuchałeś?” — to pier­wsze pytanie roz­grzewkowe, od którego zaczy­namy. Stworzyłem playlistę, na której gro­madzę utwory, które pojaw­ia­ją się w trak­cie tych rozmów.

Po tym odcinku ta playlista… eksplodowała. Bo muzy­cznie było gęs­to. Siód­my epi­zod zasil­ił listę następu­ją­cy­mi utworami:

 • Mulatu Astatke — “Mulatu’s Mood”
 • The Pharoahs — “Dambal­la” (ze składa­ka “Soul of a nation”)
 • Kixnare — “Com­put­er Love” 
 • Jan­ka — “Sztos Dub”
 • Teielte — “Sel­couth”
 • Daniel Szla­jn­da — “Komore­bi”
 • Sonar Soul — “The Dive”
 • Rysy — “The Fib”
 • Sonar — “Face the sun”
 • P‑Unity — “FUNKJEST
 • Immor­tal Onion — “Trig­gers”
 • Bel­u­ga Stone — “har­mo­ny”
 • Wojtek Urbańs­ki — “Ultra­fi­o­let”
 • Lua Pre­ta — “Mostra pistola”
 • Pezet ft. Lua Pre­ta — “Zły śpi spokojnie”
 • Dongu­ralesko ft. Lua Pre­ta — “Biały lew”
 • Rythm Baboon — “Jukin Stoner”
 • Invent ft. KRS-One -“Hey you”
 • Himalaya Col­lec­tive / Szatt — “Shiny eyes”
 • Łukasz Moskal — “Father Spar­row” (z albu­mu “Portre­ty”)

Kom­plet doty­chczas zgro­mad­zonych utworów zna­jdziesz na poniższej liście: