fbpx
Przejdź do treści

Magdalena Szyjka gościem Uszanowanko Instagram live #2

W drugim odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem była Mag­dale­na Szyj­ka (Podróżni­cy po godz­i­nach). Pogadal­iśmy o tym kto z nas czu­je się bardziej podróżnikiem, a kto turys­tą, jak szukamy inspiracji i kilku innych tem­at­ach. Nie obyło się bez tech­nicznych potknięć, ale final­nie udało nam się przeprowadz­ić mega fajną rozmowę. 

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Uszanowanko Instagram Live #2

Krótkie podsumowanie

Kilka potknięć i wniosków

Tym razem nie obyło się bez potknięć. Co konkret­nie nie zagrało?

  • LTE sprawdza się lep­iej niż Wi-Fi,
  • słabe łącze ma znaczny wpływ na jakość obrazu; “na żywo” nie jest to być może aż tak odczuwalne z racji oglą­da­nia na małym ekranie, ale w for­ma­cie jutubowym nie oglą­da się tego zbyt dobrze; do rozważe­nia na przyszłość czy w takim przy­pad­ku nie zostaw­ić zapisu samego dźwięku,
  • jeśli nie włączę try­bu “nie przeszkadzać” to może zdarzyć się, że ktoś prz­er­wie mi połącze­nie i wyrzu­ci z roz­mowy; na przykład Mama dzwoniąc dwukrotnie,
  • nie warto wierzyć inst­gramowe­mu odlicza­niu, że zostało 30 sekund do koń­ca; w tym odcinku (mimo odlicza­nia) zer­wało mi trans­misję kilka­naś­cie sekund przed cza­sem; muszę zaplanować wygaszanie roz­mowy co najm­niej na min­utę przed końcem.

Miłosz Lemski gościem kolejnego odcinka

Kole­jne spotkanie insta­gramowych rozmów odbędzie się 4 czer­w­ca o 20:00. A moim goś­ciem będzie Miłosz Lem­s­ki — artys­ta zaj­mu­ją­cy się malarst­wem abstrak­cyjnym.

Poroz­maw­iamy o tym jak zaczął, o inspirac­jach i sztuce współczes­nej. Nie ukry­wam, że to spotkanie będzie dla mnie sporym wyzwaniem. Ale z tym goś­ciem o sztuce roz­maw­ia mi się niezwyk­le lekko, więc szyku­je się kole­jny fajny odcinek. 

A jeśli chcesz być na bieżą­co — zasub­skry­buj mnie na insta­gramku.

Playlista Uszanowanko-Instagramowa

Cza­sem w naszych roz­mowach pojaw­ia się muzy­ka. I ja tych wykon­aw­ców lub wręcz konkretne piosen­ki zacząłem gro­madz­ić na jed­nej liś­cie. Pow­stać z tego może ciekawy twór :)

Po drugim odcinku na liś­cie pojaw­iły się następu­jące utwory:

  • Africa” TOTO
  • Abbess­es” Birdy Nam Nam
  • Take me home, coun­try roads” Johna Denvera
  • Sail­ing” Roda Stewarta
  • Shape of Love” Pas­sen­ger ft. Boy & Bear

Aby odsłuchać playlistę kliknij w poniższą grafikę: