fbpx
Przejdź do treści

prywata

Cześć, co słychać? #1

Powołu­jąc do życia MyNameIsAks przyświecała mi jed­na zasa­da: stworzyć miejsce, w którym będę mógł pisać o czym tylko będę chci­ał. Cza­sem zarekomen­du­ję jakąś muzykę, cza­sem ponarzekam na jak­iś bank, innym razem opowiem o jakimś filmie. A cza­sem chci­ałbym po pros­tu podzielić się garś­cią nieu­porząd­kowanych reflek­sji czy pomysłów. Taki… przekaz myśli.

W tym celu uruchami­am właśnie cykl “Cześć, co sły­chać”. I dzisi­aj o ostat­nich kilku dni­ach, które spędziłem…

Czy­taj dalej »Cześć, co sły­chać? #1

5400 lat

Policzyłem. Wszys­tko bard­zo dokładnie.

Wszys­tkie roz­mowy, esemesy i wiado­moś­ci przesłane wszelki­mi możli­wy­mi kanała­mi komu­nikacji. Policzyłem dziś to wszys­tko bard­zo dokład­nie i wyszło mi, że przede mną jeszcze jakieś 5400 lat w zdrow­iu, szczęś­ciu, pomyśl­noś­ci, luksusie…

Czy­taj dalej »5400 lat

Bombs over Aleppo

Z początku ten tekst wyda Wam się mało ważny. Ale pod koniec zna­jdziecie pewną his­torię, którą chci­ałem się z Wami podzielić.

Może­cie też iść sobie pograć w Poke­mo­ny albo ponarzekać na Gon­cia­rza, że się sprzedał. Nie będę Wam mówił, co macie robić.

Czy­taj dalej »Bombs over Aleppo

Sayonara Millenium Bank

Nasze przy­gody z różny­mi banka­mi przewi­ja­ją się tu co jak­iś czas. Był już tem­at awarii Alior Synca, kil­ka miesię­cy później opisy­wałem prob­le­my z Pol­Bankiem.  W zeszłym roku mieliśmy ubaw z bankiem T‑Mobile, bo wysłali kartę z nazwiskiem panieńskim Karol­ki. Trzy lata po ślubie.

W tym roku z Mil­le­ni­um jest już nieco mniej zabawnie. Bo kar­ta została wysłana “w kos­mos”. I o tym dziś. W trzech aktach.

Czy­taj dalej »Say­onara Mil­le­ni­um Bank