fbpx
Przejdź do treści

muzyka

Kupujcie winyle!

Do tek­stu o winy­lach zabier­ałem się już od paru miesię­cy. Kil­ka ciekawych wydawnictw i garść fajnych linków, na które ostat­nio trafiłem spowodowały, że postanow­iłem w końcu domknąć ten temat.

Ponieważ tekst może być dla niek­tórych trochę za dłu­gi, jego puen­tę zawarłem w tytule. Taka sytuacja.

Czy­taj dalej »Kupu­j­cie winyle!

Sztos Alert #7

Gdy­bym patrzył na tek­sty przez pryz­mat lajków, to mógłbym się zas­tanaw­iać czy ten cykl ma w ogóle sens. Bo wyjątkowych liczb to on nie wykręca.

Na szczęś­cie mam to jed­nak w nosie. A z różnych rozmów wyni­ka, że zaglą­da Was tu całkiem sporo. Więc dziś kole­j­na dawka utworów, które w ostat­nim cza­sie zagoś­ciły w moich słuchawkach częś­ciej niż raz. Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #7

FLUE w Harrisie

  • aks 
  • muzyka

Gdy­by ktoś spy­tał mnie, jak baw­iłem się na sobot­nim kon­cer­cie FLUE i późniejszym afterze granym przez Dobrego Kic­ka i Plasha to mógłbym odpowiedzieć jed­nym słowem: TAŃCZYŁEM.

A to ostat­nio nie zdarza się dość często.

Czy­taj dalej »FLUE w Harrisie

Sztos Alert #6

Z dzisiejszej selekcji jestem na prawdę zadowolony.

Może nie wszys­tkie utwory są “pier­wszej świeżoś­ci”, ale dla mnie to odkrycia ostat­nich dni. I wszys­tkie wgniotły mnie w fotel. Niech i tak się stanie z Wami.

Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #6

HDBeenDope w Poli

  • aks 
  • muzyka

Na pod­staw­ie kon­cer­towych frek­wencji w ostat­nim cza­sie dochodzę do wniosku, że syn­drom inżyniera Mamo­nia wciąż jest tak bard­zo prawdzi­wy… I doty­czy nie tylko głównego nur­tu, ale widoczny jest również w podziemiu.

Ludzie wolą słuchać piosen­ki, które zna­ją. Dlat­ego znani i lubiani, choć nie zawsze na to zasługu­ją, wypeł­ni­a­ją sale kon­cer­towe po brze­gi. A kocury na dorobku wys­tępu­ją dla garst­ki osób.

Ma to swo­je plusy. O czym po raz kole­jny przekon­ałem się w sobotę w Poli.

Czy­taj dalej »HDBeen­Dope w Poli

Illa J w Poli

Imprezy z serii “J Dil­la Trib­ute” mają w Krakowie dobrą tradycję.

To w ich trak­cie zaw­iązał się super­pro­jekt Mako Boko, w ramach którego na jed­nej sce­nie moż­na oglą­dać wspól­nie jam­mu­ją­cych Jima Dun­loopa, Daniela Drumza, Mr. Krime’a, Pata Paten­ta i Admi­rała DMC.

W ostat­ni wtorek w Poli (czyli dawnej Poligamii) napisał się kole­jny rozdzi­ał. A był nim kon­cert Illa J.

Czy­taj dalej »Illa J w Poli

Sztos Alert #4

No to cześć.

Pięć jutubów, choć sześć numerów. Bo split Pel­sona i Eldo­ki. Ten dru­gi bardziej niż pier­wszy, choć obrazek piękny w całoś­ci ze wzglę­du na uję­cia Nowego Jorku.

Vince Sta­ples z fenom­e­nal­nym klipem. Fall Out Boy w remik­sie z Black Thoughtem. Bus­driv­er na świet­nie poła­manym soulu­ja­cym bicie. Oraz Yela z nowym numerem o długim dystansie.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #4

Sztos Alert #3

Trze­cie zestaw­ie­nie muzy­cznych sztosów.

Dziś w 3/5 obsad­zona pol­skim rapem. Najwięk­szym odkryciem (wiem — moc­no spóźnionym) jest Arik. Pole­cam posłuchać innych rzeczy od tego kota. Jest moc.

A 10 listopa­da w krakowskiej Poli będzie moż­na zobaczyć na żywo Illa J!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #3

Sztos Alert #2

Nadal nie wiem czy ten cykl będzie reg­u­larny. Ale pomysł, by pojaw­iał się w poniedzi­ał­ki zaczy­na mi się podobać coraz bardziej.

Potrak­tu­j­cie ten poniedzi­ałk­oumi­lacz jako dawkę energii na rozpęd kole­jnego tygod­nia. O.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #2

Pierwsza edycja Vinyl Bazaaru

Nie będę się tu rozpisy­wał, że winyle wraca­ją do łask, że trwa moda na czarne pły­ty i że w ogóle chwi­lo trwaj.

W min­ioną sobotę odbył się w budynku Forum pier­wsza edy­c­ja winy­lowego bazaru. Mam nadzieję, że nie ostat­nia. Bo cieszę się, że poza grze­ban­iem w bok­sach Records Dil­laz czy w zakur­zonych pudłach pod halą tar­gową pojaw­ia­ją się inic­jaty­wy ścią­ga­jące hand­larzy z całej Polski.

Czy­taj dalej »Pier­wsza edy­c­ja Vinyl Bazaaru

QueboGate

Marek Sie­roc­ki na wiz­ji źle przeczy­tał pseudon­im Kuby Grabowskiego, który w rap grze przed­staw­ia się jako Quebonafide.
Dzi­wnym nie jest, bo to jeden z najbardziej poła­manych pseudon­imów na rodz­imym podwórku.

Nie wrzu­ciłem lin­ka do Jutu­ba na Fejsa. Nie pisałem heheszkowych komentarzy.

Sta­ję w obronie Pana Mar­ka, a winą obar­czam artystów…

Czy­taj dalej »Que­bo­Gate

83 til infinity, czyli ponad 30 płyt minęło (cz.2)

Pier­wsza część doczekała się swo­jej pub­likacji rok po pow­sta­niu pomysłu na to pod­sumowanie. Drugą część pub­liku­ję równo rok później. Chy­ba rozu­miecie, że na kon­tynu­ację raczej nie macie co liczyć za szybko?

W drugiej dekadzie sporą eduka­cyjną rolę ode­grało MTV i Viva Zwei. Rap, swing, rock, elek­tron­i­ka… czyli stan­dar­d­owo — różnorodnie.

Swo­ją drogą — po roku prz­er­wy wracam z klubową imprezą urodzi­nową. Zachę­cam do śledzenia wydarzenia, bo jeśli uda się zre­al­i­zować plan, to (znowu) będzie legendarnie.

Czy­taj dalej »83 til infin­i­ty, czyli pon­ad 30 płyt minęło (cz.2)

Muzyczny maj

Miałem napisać pos­ta na tem­at prze­tacza­jącej się przez media afery. Ale wszys­tko w tym tema­cie napisałem już na fejsie, a jeszcze dobit­niej ujął to w swoim poś­cie Krzysiek. Zami­ast zaj­mować się taś­ma­mi z roz­mowa­mi postanow­iłem poświę­cić energię na zde­cy­dowanie bliższy mi wątek nagrań. Przyszedł zatem czas na muzy­czne pod­sumowanie maja. Czy­taj dalej »Muzy­czny maj