fbpx
Przejdź do treści

muzyka

Rewind #21: gitary zagraniczne

Sam się sobie dzi­wię, że za tem­at cięż­kich gitar zabier­am się dopiero ter­az. Zaczy­namy zagraniczny­mi artys­ta­mi. Ostrzegam: kon­tent premium!

Dzisiejszy odcinek poświę­cam tak na prawdę pię­ciu pły­tom. Bo albumy, z których pochodzą dzisiejsze numery są tak dobre, że nie potrafię słuchać ich wyrywkowo.

Czy­taj dalej »Rewind #21: gitary zagraniczne

Koncerty zza biurka

Od bard­zo daw­na chci­ałem wprowadz­ić tu ser­ię Tiny Desk Con­cert. Dylemat mój pole­gał na tym, że… nie wiedzi­ałem od czego zacząć.

Najnowszy wys­tęp rozwiał wszys­tkie moje wąt­pli­woś­ci. Ale zan­im dojdziemy do Com­mona w Białym Domu (!), kil­ka słów z czym w ogóle mamy tu do czynienia.

Czy­taj dalej »Kon­cer­ty zza biurka

Rewind #20: bez prądu

  • aks 
  • muzyka

Nir­vana, Eric Clap­ton i… Urszu­la. To trzech pier­wszych wykon­aw­ców, którzy sta­ją mi przed ocza­mi, gdy myślę o kon­cer­towej for­mule unplugged. Chwilę później wpada­ją jeszcze Kult i Hey. O ile do pier­wszych artys­tów się już raczej nie przyz­nam, to do tych ostat­nich cza­sa­mi wracam.

Ale ulu­bionych utworów w wer­sji “bez prą­du” jest dużo więcej. I dziś właśnie im poświę­cam trochę miejs­ca. I będą praw­ie same rapy.

Czy­taj dalej »Rewind #20: bez prądu

Rewind #18: winylowe reedycje

  • aks 
  • muzyka

Grze­ba­nia w archi­wach muzy­ki pop­u­larnej odsłona osiemnasta.

Dziś skupimy się na utworach, które swo­je pre­miery miały wyłącznie na kom­pak­tach, ale w związku z ogól­noświa­tową winy­lową para­no­ją doczekały się reedy­cji na czarnej pły­cie. A ja to szanuję.

Lećmy zatem.

Czy­taj dalej »Rewind #18: winy­lowe reedycje

Rewind #14: Pezet

W min­ioną sobotę w krakowskiej siedz­i­bie Mr. Pan­cake’a odbyło się Koka Par­ty, czyli impreza syg­nowana marką nagran­iowo — odzieżową Peze­ta. Obec­ny był i on.

Wybrałem się i ja z mis­ją chwyce­nia kilku kadrów. Trafiłem zbyt wcześnie, na moment moc­no nie­ofic­jal­ny. Nie chcąc prz­ery­wać pry­wat­nych rozmów i nie bard­zo wiedząc… jak zagadać, wró­ciłem do domu z pusty­mi rękami.

Ot, his­to­ria. Posłucha­jmy więc muzyki.

Czy­taj dalej »Rewind #14: Pezet

Sztos Alert #46

Dzisiejsze Sztosi­wo może być dla niek­tórych zaskakujące.

Bo zna­jdziecie tu pewnie takie rzeczy, które już zdążyliś­cie usłyszeć — ale i tak chcę je sobie tutaj zarchi­wiz­ować. Albo takie, których usłyszeć nie koniecznie się spodziewal­iś­cie. Ale i tak chcę je sobie tutaj zarchiwizować.

Więc stan­dar­d­owo — na koniec #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #46