muzyka

Rewind #18: winylowe reedycje

  • aks 
  • muzyka

Grze­ba­nia w archi­wach muzy­ki pop­u­larnej odsłona osiemnasta.

Dziś skupimy się na utworach, które swo­je pre­miery miały wyłącznie na kom­pak­tach, ale w związku z ogól­noświa­tową winy­lową para­no­ją doczekały się reedy­cji na czarnej pły­cie. A ja to szanuję.

Lećmy zatem.

Czy­taj więcej »Rewind #18: winy­lowe reedycje

Rewind #14: Pezet

W min­ioną sobotę w krakowskiej siedz­i­bie Mr. Pan­cake’a odbyło się Koka Par­ty, czyli impreza syg­nowana marką nagran­iowo — odzieżową Peze­ta. Obec­ny był i on.

Wybrałem się i ja z mis­ją chwyce­nia kilku kadrów. Trafiłem zbyt wcześnie, na moment moc­no nie­ofic­jal­ny. Nie chcąc prz­ery­wać pry­wat­nych rozmów i nie bard­zo wiedząc… jak zagadać, wró­ciłem do domu z pusty­mi rękami.

Ot, his­to­ria. Posłucha­jmy więc muzyki.

Czy­taj więcej »Rewind #14: Pezet

Sztos Alert #46

Dzisiejsze Sztosi­wo może być dla niek­tórych zaskakujące.

Bo zna­jdziecie tu pewnie takie rzeczy, które już zdążyliś­cie usłyszeć — ale i tak chcę je sobie tutaj zarchi­wiz­ować. Albo takie, których usłyszeć nie koniecznie się spodziewal­iś­cie. Ale i tak chcę je sobie tutaj zarchiwizować.

Więc stan­dar­d­owo — na koniec #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło.

Czy­taj więcej »Sztos Alert #46