fbpx
Przejdź do treści

antiCOVID-19 czyli piosenka jest dobra na wszystko

Zostałem w domu i pogrze­bałem w winy­lach. Wybrałem trochę utworów i zro­biłem koron­awiru­sową playlistę. Też #zostańw­do­mu i posłuchaj.

Słowem wstępu

Tak, wiem że tekst jest lekko moc­no nacią­gany. Wyse­lekcjonowanie z pół­ki płyt do tej playlisty i ułoże­nie wybranych numerów w jak­iś log­iczny ciąg spraw­iło mi ogrom­ną frajdę. 

Po ponownej lek­turze poniższego tek­stu doszedłem do wniosku, że brz­mi on, jak­by tłu­maczyła go jakaś sztucz­na (śred­nio roz­gar­nię­ta) inteligenc­ja z języ­ka, w którym staw­ia dopiero pier­wsze kro­ki… ale cóż… ?‍♂️Przymkni­jmy na to wspól­nie oko, okej?

Dlaczego taka selekcja?

Nie będę kła­mał — nie jest dobrze! Obec­nie panu­je czas, gdy moż­na zachorować. Na serio możesz coś zła­pać, jeśli bard­zo będziesz tego chcieć. Możesz też zła­pać, nawet jeśli nie będziesz chcieć.

I won’t lie” Michael Kiwanu­ka,
“Nie jest dobrze” Łona&Webber,
“Time to get ill” Beast­ie Boys,
“You can get it if you real­ly want” Jim­my Cliff

Cią­gle jesteśmy bom­bar­dowani niusa­mi w tema­cie koron­awirusa — infor­ma­cji jest zde­cy­dowanie za dużo, ale i tak wszyscy czekamy na kole­jne, by wiedzieć na bieżą­co co się dzieje dookoła. A docier­a­ją infor­ma­c­je o pustych samolotach, wylud­nionych uli­cach, samot­nych alejach.

Too much infor­ma­tion” The Police,
“Wszyscy Czekamy” Kaz­imierz Jonkisz Quin­tet,
“What’s going On” Mar­vin Gaye,
“Puste samolo­ty” Hań­ba,
Lone­ly Avenue — Ray Charles

Wszyscy jesteśmy zagrożeni zaraże­niem koron­awirusem. Najlepiej nie dotykać niczego w miejs­cach pub­licznych. Powiedzmy wprost — nie powin­niśmy niczego dotykać! Bo wirusa łat­wo prze­nieść z rąk do ust i ulec zakaże­niu. Nigdy nie wiado­mo gdzie i jak możesz się zarazić. 

Dan­ger” Erykah Badu
“Do not touch” Tajai,
“U can’t touch this” MC Ham­mer,
“Hand to mouth” George Michael,
“You Nev­er Can Tell” Chuck Berry

Masz gorączkę? Kaszel? Prob­le­my z odd­y­chaniem? To co czu­jesz, to co wiesz… to warto prze­badać. A przy­na­jm­niej pod­dać się izo­lacji i odsep­a­rować od innych osób. Ale z pewnoś­cią… nie powinieneś mnie wtedy dotykać… I najlepiej — trzy­maj się z daleka.

Fever” Peg­gy Lee,
“To co czu­jesz, to co wiesz” Bry­ga­da Kryzys,
“Iso­la­tion” Plash,
“Can’t touch me no more” Tanya Stephens,
“Stay away” Nirvana

Dobrowol­nej izo­lacji powin­niśmy odd­ać się wszyscy. Jeśli nie musimy wychodz­ić — zostańmy w domu. Dlat­ego proszę, proszę, proszę — obudźmy się wszyscy! To czas, by koron­awiru­sowi staw­ić opór.

Please, please, please” James Brown
“Wake up every­body” Harold Melvin & The Blue Notes
“Time” FLUE ft. Audessey
“Resist” Life­savas ft. Gift of Gab, J‑Live, Black­a­li­cious, Lyrics Born, Dj Shadow

Ja znalazłem swo­je schronie­nie — mój dom to moja twierdza. Mam tu wszys­tko czego potrze­bu­ję — mam ochronę i leki. Gen­er­al­nie — u mnie wszys­tko wpor­zo. Trze­ba żyć!

Znalazłem schronie­nie” Gram­matik,
“Mój dom to moja twierdza” Kazik Na Żywo,
“I got every­thing i need” Sam & Dave,
“I got pro­tec­tion” Chic,
“Leki” Night Marks Elec­tric Trio ft. Archeo,
“Wszys­tko wpor­zo” Afront,
“Trze­ba żyć” Te-Tris

Ale, ale — opowiadaj! Powiedz mi jak się czu­jesz? Cokol­wiek będzie się dzi­ało, mam nadzieję, że będziesz czuć się dobrze. Bądźmy bez­pieczni przed wszelką wiru­sową krzy­wdą. Tego życzę sobie i wam. 

I pamię­ta­jmy — piosen­ka jest dobra na wszystko!

Tell me how do you feel” Ray Charles
“What­e­va will be” A Tribe Called Quest
“Feel­ing good” Nina Simone
“Safe from harm” Mas­sive Attack
“Sobie i Wam” Męskie Granie Orkies­tra
“Piosen­ka jest dobra na wszys­tko” Kabaret Starszych Panów