Sztos Alert #7

Categories muzyka, sztos alert

Gdy­bym patrzył na tek­sty przez pryz­mat lajków, to mógłbym się zas­tanaw­iać czy ten cykl ma w ogóle sens. Bo wyjątkowych liczb to on nie wykrę­ca.

Na szczęś­cie mam to jed­nak w nosie. A z różny­ch rozmów wynika, że zaglą­da Was tu całkiem sporo. Więc dziś kole­j­na dawka utworów, które w ostat­nim cza­sie zagoś­ciły w moich słuchawkach częś­ciej niż raz. Smaczne­go.

https://www.youtube.com/watch?v=sSp43pLn3Dg