Sztos Alert #62

Categories muzyka

Sko­ro w min­iony piątek wró­ciła Piąteczka, postanow­iłem oga­r­nąć się i ze Sztosami.

Co praw­da miałem mały prob­lem z selekcją, bo w ostat­nim cza­sie pojaw­iło się kilka wyjątkowych perełek. Ostate­cznie w dzisiejszym odcinku postanow­iłem skupić się wyłącznie na pol­skiej muzyce. Zatem, zapraszam po pięć świeżynek z rodz­imej sceny.

Zaczy­namy SONARem i jeszcze ciepłym, przepięknym klipem do utworu z wydanej w październiku 2016 pły­ty. Zaraz potem usłyszy­cie Kroki z utworem, na którym ostat­nio nieustan­ni gwałcę repeat.

Pod trójką zaparkował Jarecki. Nie do koń­ca przepadam za takimi miłos­nymi bal­ladami, ale muzy­cznie i wokalnie nowy numer Jarka jest taką petardą, że łoooooooooo. Swo­ją drogą — moż­na go wesprzeć w wyda­niu nowej pły­ty przele­wa­jąc kilka groszy za pomocą jed­ne­go z por­tali crowd­fundin­gowych.

Prze­gapiłem całkowicie fakt, że miesiąc temu wyszedł nowy numer Peze­ta. A to bard­zo dobry numer.

Kończymy Pauliną Przy­bysz śpiewa­jącą gościn­nie u chłopaków z Jaz­zpospo­litej. Ci ostat­ni wyda­ją w mar­cu nowy album. I bard­zo ostrzę sobie na niego zęby.

Swo­ją drogą… Dawno nie było tego cyk­lu, więc stan­dar­d­owo przy­pom­nę Wam, że może­cie dać znać jak mi poszło. Być może wezmę Wasze głosy pod uwagę, żeby następ­nym razem było lep­iej. Albo tak samo. Wszys­tko zależy od tego co napisze­cie. Tylko napisz­cie coś, okej?

  • Krzysiek Tańcu­la

    Znałem 0/5, także jeszcze tu nabi­ję odsłon ;)