Sztos Alert #5

  • by

Niby niepo­zornie, niby niereg­u­larnie… A tu wjeżdża pią­ty odcinek. Kole­j­na por­c­ja utworów, których zadaniem jest mil­sze wejś­cie w rozpoczy­na­ją­cy się tydzień.

Smacznego.