Sztos Alert #37

Categories muzyka, sztos alert

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejsze­go zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie inny­ch sug­erować będzie zawód, że “znów elek­tron­ika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeży­ch numerów. Smaczne­go.

Zaczy­namy kanadyjskim pro­du­cen­tem CRi, które­go epka “Tell her” ukaza­ła się właśnie nakładem Young Art Records. Zaraz potem wjeżdża Duit, który sin­glem z udzi­ałem Jesse Boykin­sa III zapowiada debi­u­tancki album. Ukaże się nakładem labelu MOST i w nasze ręce powinien trafić we wrześniu tego roku.

Numer trzy to “Rush Hour” Pom­rada. Do jego wydane­go właśnie pod­wójne­go LP “Knights” wrócimy jeszcze z końcem roku. Dobry nas­trój podtrzy­ma ZHU pod numerem cztery. A na koniec zobaczy­cie co się dzieje, gdy Dis­clo­sure bierze na warsz­tat Ala Greena.

Jeśli dalej chce­cie dostawać kole­jne poniedzi­ałkowe sztosy, to… #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło