Sztos Alert #33

Categories muzyka, sztos alert

Dzisiejsza edy­c­ja to powrót do poła­many­ch dźwięków.

Zaczy­namy prob­le­mami pier­wsze­go świata od Unknown Mor­tal Orchestry, który ujrzał światło dzi­en­ne pięć dni temu. Kole­jny smaczek ma niecałe trzy tygod­nie i jest zapowiedz­ią wspól­nej pły­ty 20sy­la i Mr. J Medeirosa pod szyldem Allt­tA. Środ­kiem zawład­nie Flume, który niezmi­en­nie jest w doskon­ałej formie. Najwięcej kon­trow­er­sji wzbudzi zapewne efekt współpra­cy A-Traka z Phan­togramem. Bo pewnie zbyt dyskotekowo będzie. Dla mnie to bard­zo dobry let­ni hit. A jeśli zas­tanaw­ia­cie się skąd kojarzyć może­cie Phan­togram, to pod­powiadam — pisałem o nich przy okazji pod­sumowa­nia 2k15. Bo jako Big Grams wydali wspól­nie z Big Boi’em świet­ną epkę, do której cią­gle wracam. Kończymy M83. Bo miało być tu dużo wcześniej, ale z niez­nany­ch mi przy­czyn nigdy nie weszło. Więc nadra­bi­am.

Stan­dar­d­owo: zapraszam do hej­towa­nia.

  • W ogóle jestem do tyłu z nowoś­ci­ami, aż wstyd się przyz­nać ;) Mimo wszys­tko hicior nie w moim kli­ma­cie :)

  • Jakos nie trafia w moje ucho :)

  • Brzmi całkiem nieźle, mimo że śred­nio odna­j­du­ję się w takich kli­mat­ach ;)