Sztos Alert #18

Categories muzyka, sztos alert

Chodzą słuchy, że nie do wszys­t­kich trafiła selekc­ja utworów w ostat­nich odcinku, a najwięcej zarzutów skierowany­ch było pod kątem Snowida. Trud­no, co zro­bić.

Dziś zapewne znowu będziecie krę­cić nosem. Bo to pier­wszy Sztos Alert poświę­cony jed­ne­mu gatunkowi. A konkret­niej — pol­skiemu rapowi.

Trzy main­streamowe świeżynki, które miały pre­miery w ciągu ostat­niego tygod­nia. Jeszcze ciepły, bo dzisiejszy Łona z Web­berem, drugi singiel pro­mu­ją­cy nowe­go Kali­bra 44 oraz bard­zo dzi­wny i specy­ficzny Vienio, które­go nowa odsłona moc­no mnie intrygu­je. Numer cztery to równie ciepła pro­dukc­ja z Krakowa — Funky Fachow­cy czyli Decó i Dobry Kick. A na zamknię­cie Lilu, która w ostat­nich tygod­ni­ach nie schodzi z moich głośników.

No to cześć!