Sztos Alert #11

Categories muzyka, sztos alert

Dzisi­aj miało być tanecznie. Ale okaza­ło się, że prze­gapiłem nowy singiel Charlesa Bradley’a. Utwór, który zapowiada nową płytę. Album, który ma pojaw­ić się w kwiet­niu 2k16. Więc wiecie — nie mogło go tu zabraknąć. Więc jest — na otwar­cie.

Ale mam nadzieję, że tanecznie też trochę jed­nak jest. Bo na zamknię­cie z kolei nowe Lon­don Elek­tric­i­ty. A pomiędzy też coś tam ciekawe­go powin­no się wydarzyć.

Odcinek jede­nasty przynosi także pewną zmi­anę. Chcieliś­cie, to macie. Zami­ast pię­ciu osob­ny­ch jutubów, od dziś zna­j­dować tu będziecie jeden odt­warza­cz. Dzięki temu w każdy kole­jny poniedzi­ałek wystar­czy zro­bić tu dwa kliknię­cia.

PIERWSZY W LAJKA. A drugi w odpale­nie playlisty. I moż­na sobie iść i czy­tać fejs­buki, w tle słucha­jąc sztosów. O.

Aha, mówiłem już o kliknię­ciu lajka? No to cześć.