Sztos Alert #10

Dziesięć tygod­ni z rzę­du staram się Wam umi­lać poweek­endowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci.

Okazu­je się, że nawet są i tacy, którzy swój pra­cowy tydzień zaczy­na­ją Sztosa­mi, a kończą Piąteczką. I ja to szanu­ję!