Przegapiłem nowy singiel Lidella

Categories muzyka

Za miesiąc wychodzi nowy album Jamiego Lidel­la. Infor­ma­cję tą przyj­mu­ję z ogrom­ną radoś­cią, bo poprzed­nie pły­ty tego Bry­tyjczy­ka spraw­iły mi dużo przy­jem­noś­ci.

W dzisiejszych Sztosach zna­jdziecie singiel zapowiada­ją­cy ten krążek.

Ale zan­im do niego dotrze­cie, poz­na­cie najnowszy utwór Mic­ka Jenk­in­sa nagranego we współpra­cy z BADBADNOTGOOD, świet­nego Loyle Carn­era, nieźle buja­jącą Lady Wray oraz zachę­ca­jącą do potu­pa­nia nóżką Ravyn Lanae.

Smacznego!