My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Page 5 of 20

Piąteczka #51

Idąc za ciosem — dziś znów dowożę kon­tent pre­mium. Przy­na­jm­niej tak mi się wydaje. Zwery­fikuj mój osąd i daj znać jak…

Byłem w radiu!

Przyz­nam szcz­erze, że jako bloger nigdy nie układałem sobie ścieżki. Ale gdy­bym rozpisy­wał sobie jakieś kamie­nie milowe, to zaprosze­nie do radia w roli…

Rewind #5: Aussie!

W trak­cie moich muzy­cznych eksplo­racji zawędrowałem kiedyś na anty­pody. Nie pamię­tam czy stało się tak za sprawą Hill­top Hoods, czy…

Reputacja

Dzisiejszy tekst miał nieść radosną now­inę. Miałem Wam obwieś­cić, że uru­chomiłem, a w zasadzie — zreak­ty­wowałem czwartego bloga. Zami­ast tego…

Poniedziałkowa piąteczka!

Więk­szość dzisiejszych numerów to czer­w­cowe świeżynki. Witam się zatem z państ­wem po raz trzy­dzi­esty szósty.

Piąteczka #50

Okrągły numerek dzisiejszego odcinka zobow­iązuje. Starałem się jak mogłem. Dobra, tak na prawdę to nie starałem się w ogóle. Ale i…

Rewind#4: covery

Dzisiejszy odcinek poświę­cony jest coverom, w które kole­jni wykon­awcy tch­nęli nową, niezwykłą energię. Jeśli zas­tosowal­iś­cie się do poniedzi­ałkowej rekomen­dacji, to dziś może­cie zro­bić to…

Sztos Alert #35

Dzisiejszy poniedzi­ałkowy zestaw numerów przez­nac­zony jest do let­nich miejs­kich podróży samo­chodem. Odkręć szyby, wys­taw łok­ieć i DAJ TO GŁOŚNIEJ!

Piąteczka #49

HALO! Mówię do Ciebie. Tak, DO CIEBIE WŁAŚNIE! Jesteś tam? Czy­tasz to co tu dla Ciebie przy­go­towałem? Jeśli tak, to…

Zwięźle: newsletter

Od prawie trzech lat jestem członkiem zespołu, który rozwija narzędzie do email mar­ketingu. Usługę, przy uży­ciu której nasi klienci mogą…

Rewind #3: bęben i bas

Nie spodziewam się, że dzisiejszy Rewind przy­pad­nie Wam do gustu. Ale był czas, kiedy drum’n’bassu słuchałem całkiem sporo.

Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczy­wisty. Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów…

Moje typy na 26.FKŻ

25 czer­wca star­tuje 26 edy­cja Fes­ti­walu Kul­tury Żydowskiej. Kilka dni temu otrzy­małem potwierdze­nie, że drugi rok z rzędu wybiorę się…

Podaj popkorn: Ellis

Opis tego pro­jektu miał trafić do wczo­ra­jszej Piąteczki. Ale w trak­cie jej tworzenia opis rozrósł się do tak dużych rozmi­arów, że…

Francuska artystka porzuca jedzenie!

Uszanowanko. Dzisiejsza piąteczka w całości poświę­cona jest stronie wiz­ual­nej. No, może w 80%, bo jest też o muzyce. Ale w…

Rewind #2: Hey ladies!

Pozy­ty­wne komen­tarze po opub­likowa­niu pier­wszego odcinka dały mi jasny syg­nał, że fajnie jest. Przez kole­jnych kilka odcinków trzy­mać się będziemy…

Rozterki słabego blogera

Dzisiaj mija pół roku od czasu, gdy postanow­iłem pub­likować jeden post dzi­en­nie. I przyz­nam szcz­erze, że trochę ciąg­nie mnie to…

Sztos Alert #33

Dzisiejsza edy­cja to powrót do poła­manych dźwięków. Zaczy­namy prob­le­mami pier­wszego świata od Unknown Mor­tal Orchestry, który ujrzał światło dzi­enne pięć dni…

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.