My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Page 5 of 18

Muzyczny marzec

Chwilę temu przy­pom­ni­ałem sobie o wyjątkowo niereg­u­larnym cyklu. W jego ramach pod­sumowuję to co udało mi się doświad­czyć w tema­cie muzyki…

Nowy Hawthorne, Andy Cooper i Anderson.Paak

Dziś wstęp­niak bez lania wody. Zaczy­namy raczej znanym już numerem M.I.A., do którego klip dopiero odkryłem. Potem nowy gościnny numer od…

Ile czasu trzeba by zepsuć bota?

Wikipedia mówi: “Week­end – pol­ski zespół muzy­czny (boys­band) wykonu­jący muzykę z pogranicza gatunków disco polo i dance. Grupa została założona w…

Je suis Phife Dawg

Kilka­naś­cie godzin temu odszedł Malik Tay­lor, czyli Phife Dawg. Jeden z pio­nierów hip hopu, członek leg­en­darnego A Tribe Called Quest.…

Dorosłem do tworzenia kolekcji

Ideę tworzenia kolekcji próbował zaszczepić we mnie Dzi­adek — zapraw­iony filatelista. Miłoś­cią do znaczków nie zapałałem nigdy, ale i sam kilka razy…

Dmuchawce, latawce, sztos

Abra, o której zupełnie nic nie wiem, ale chyba będę śledził. Charles Bradley, który za niecałe dwa tygod­nie wypuszcza kole­jny album…

Nic tu nie ma.

Cześć.         Week­end otwarty. No to cześć.

D/Troit to sztos nad sztosy!

Kole­jna por­cja poniedzi­ałkowego muzy­cznego miękkiego lądowa­nia. Zaczy­namy leni­wie, świen­tym remik­sem Joe Hertza. Chwilę potem spotka­cie JMSNa, którego praw­dopodob­nie przy­pomnę Wam z końcem…

Co łączy Gymkhanę, winyle i Millera?

Ano tyle, że to trzy z pię­ciu tem­atów dzisiejszej Piąteczki. Pomińmy zbędną przys­tawkę i prze­jdźmy od razu do pię­cioskład­nikowego dania głównego. Smacznego!

AdwebGate

Może nie jesteś­cie świadomi, ale od kilku­nastu dni w pol­skiej sieci obser­wować można najwięk­szą awarię firmy hostin­gowej. Blisko dwa tygod­nie temu ser­w­ery…

Nowości od RJD2 i Elhzi’a!

Sie­mano, witam. Na otwar­cie świeżutki numer z wokalem fenom­e­nal­nej Nonku Phiri. Zaprawdę powiadam Wam — zan­otu­j­cie na mankiecie jej per­son­a­lia, bo warto śledzić poczy­na­nia.…

Piąteczka #38

Z tygod­nia na tydzień, gdy piątek zbliża się coraz więk­szymi krokami, pojawia się u mnie poczu­cie spełnienia pewnego obow­iązku… Wywiązanie się z…

Muzyczny luty

Do muzy­cznych pod­sumowań miesiąca zabier­ałem się już kilka razy. Ukazało się pięć razy i stanowi jeden z najbardziej niereg­u­larnych cyk­lów…

Sztos Alert #20

Poniedzi­ałkowe Alerty to pier­wsza seria postów na tym blogu, którą udaje mi się pub­likować reg­u­larnie, bez ani jed­nej dzi­ury. Kon­sek­went­nie od…

Piąteczka #37

Stanąłem przed wyborem: nie wrzu­cać nic lub napisać krótko. Wybrałem bramkę numer dwa. Zapraszam.

Sztos Alert #19

Dzień dobry się z Wami w kole­jny poniedzi­ałek. Dziś zaczy­nam zremik­sowaną koop­er­acją Kwabsa z wokalistką Selah Sue. Następ­nie dość poła­many…

Piąteczka #36

Z lekkim pośl­izgiem, ale jeszcze przed końcem dnia. Wybacz­cie, że zmusiłem Was do czeka­nia. Ogłaszam początek week­endu. Można świę­tować. Zezwalam. Ale…

Sztos Alert #18

Chodzą słuchy, że nie do wszys­t­kich trafiła selekcja utworów w ostat­nich odcinku, a najwięcej zarzutów skierowanych było pod kątem Snowida. Trudno,…

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.