Umowa jest prosta. Ty przed­staw­iasz mi się zostaw­ia­jąc swój adres e-mail i imię, a ja raz na dwa tygod­nie w czwartek wysyłam Ci mejla.

Zna­jdziesz w nim linki do tego, co w tym cza­sie wydarzyło się tutaj i na pozostały­ch blo­gach.

Pasu­je? Zatem poz­na­jmy się: