Muzyczny alfabet 2016 [świat]

Categories podsumowanie

MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Unders

Syria”

Nie przy­wykłem umieszczać tu poje­dynczy­ch utworów, ale… po pier­wsze “Syr­ia” to bard­zo dobra pro­dukc­ja, po drugie… musi­ałem prze­cież coś umieś­cić pod U, żeby zamknąć alfa­bet…

Pochodzą­cy z Holandii pro­du­cent muzyki house popełnił jeszcze w 2016 kilka inny­ch pro­dukcji, ale… żad­na nie przy­padła mi do gus­tu tak bard­zo jak “Syr­ia”. Bo to ide­al­na muzyka do pra­cy.

Sprawdź na: Spo­ti­fy

Tourist

U”

Tourist to reprezen­tant bry­tyjskiej sceny house. A w związku z tym, że nie jestem spec­jal­istą od tego gatunku to napiszę po pros­tu: ide­al­ne tło do pra­cy. Sprawdz­ił się wielokrot­nie.

Sprawdź tu: Sound­cloud | Spo­ti­fy

Vulfpeck

The Beautiful Game”

Kole­jne odkrycie, które zawdz­ięczam Band­cam­powi.

Słucha­jąc “The Beau­ti­ful Game” czułem się jak inżynier Mamoń. Banan nie schodz­ił mi z gęby, bo wciąż towarzyszyło mi poczu­cie, że… już to gdzieś słysza­łem. Bo inspiracji sły­chać tu wiele, ale niewąt­pli­wie na czoło wychy­la się sko­jarze­nie z… Jack­son 5.

I jeśli roz­grze­wanie klubowe­go parki­etu za pomocą wczes­ny­ch nagrań Michae­la jest już passe, to zde­cy­dowanie warto sprawdz­ić Vulf­pecka na placu boju.

Sprawdź na: Band­camp | YouTube | Spo­ti­fy

Villebillies

Holy Water”

Villebil­lies ury­wa dupę od pier­wszy­ch dźwięków.

Przy pier­wszym kon­tak­cie, bazu­jąc na brzmie­niu i energii, myślałem, że mam do czynienia z kole­jnym zac­nym hiphopowym składem z Aus­tralii. Okaza­ło się jed­nak, że to reprezen­tan­ci Louisville, Ken­tucky. I wszys­tko zaczęło się zgadzać.

Bo to taki… coun­try hip-hop. Moż­na sobie robić podśmiechu­jki, ale to na serio kawał dobrej pły­ty.

Sprawdź na: Band­camp | Spo­ti­fy


MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


  • marafc

    Panie Aks, mój kat­a­log playlist w spo­ti­fy pt.: “do sprawdzenia” właśnie niesamowicie urósł. Mega dużo mega fajny­ch rzeczy których nie znałem, prop­su­ję i czekam na 2017 :)