Muzyczny alfabet 2014

Categories podsumowanie

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

CHONABIBE1

Chonabibe czyli efekt współpra­cy muzyków z Geto Blas­ta i nieodżałowane­go przeze mnie beat­box­owe­go składu Al-Fat­nu­jah. „Migrac­je” to doskon­ała instru­men­tal­nie ścieżka dźwiękowa zeszłoroczne­go wyjaz­du na majówkę do Szczyrku. Do buja­nia głową i podśpiewywa­nia pod nosem. Albo i na całe gardło.

Będę wracał do tego krążka.


dwaslawy

Dwa swagi, którym w końcu sza­cunek zaczy­na się zgadzać. Cokol­wiek bym tu napisał i tak wyśmieją w niepow­tarzal­nym dla siebie sty­lu.

Ale to jeden z nieliczny­ch łódz­kich składów (oczy­wiś­cie poza Ostrym), który w Krakowie wypeł­nia klub po brzegi pub­liką, która zna każdy wers wszys­t­kich utworów. Ok, żeby być fair — żeby nabić górną salę Proza­ka 2.0 wystar­czy 100 — 150 osób, ale mam wraże­nie, że w przy­pad­ku reprezen­tan­tów Łodzi jest to tutaj i tak niezły wyczyn.

W każdym razie — wszys­tkie sin­glowe numery opub­likowane w 2014 upew­ni­a­ją mnie, że o wychodzą­cy­ch w najbliższy­ch dni­ach „Ludzi­ach sztosach” napiszę w podob­nym pod­sumowa­niu za dwanaś­cie miesię­cy.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]