Kim jestem?

Uszanowanko, jestem Aks

Od pon­ad 10 lat jestem inter­ne­towym twór­cą. 

W lat­ach 2009 — 2013 prowadz­iłem ser­wis Exformers.com, w którym byłem odpowiedzial­ny m.in. za: budowanie i koor­dynowanie prac zespołu redak­cyjnego, tworze­nie kon­tentu, koor­dynowanie patronatów obe­j­mowanych przez ser­wis oraz współpracę z artys­ta­mi.

W 2012 roku postanow­iłem stworzyć własne miejsce w sieci, w którym mam przy­jem­ność Cię właśnie goś­cić.