Z tygod­nia na tydzień, gdy piątek zbliża się coraz więk­szy­mi kroka­mi, pojaw­ia się u mnie poczu­cie spełnienia pewnego obow­iązku… Wywiązanie się z postaw­ionego przed sobą zada­nia cza­sem przy­chodzi mi z lekkoś­cią, a cza­sem rodzi się w bólach.

Ostat­ni­mi cza­sy tar­ga­ją mną pewne myśli, by na jak­iś czas ten cykl zaw­iesić. Zwłaszcza, że choć znaleziska trafi­a­ją mi się zac­ne, to weny do ich obsz­ernego opisy­wa­nia zbyt­nio nie posi­adam.

Zapowiadam więc, że losy tego cyk­lu są bliżej niedookreślone. Śpiesz­cie się kochać piątecz­ki — tak szy­bko odchodzą.

Ale póki co… Czy­ta­j­cie i oglą­da­j­cie. I daj­cie w ogóle jak­iś znak życia, okej?

Continue Reading "Piąteczka #38"

Dzień dobry się z Państ­wem w kole­jny piąteczek.

Trzy tem­aty muzy­czne. Obsz­ernie o nowym klip­ie Ok Go, wypraw­ie charyz­maty­cznego reprezen­tan­ta grime’u do RPA oraz zestaw­ie­nie ulu­bionych numerów J Dil­li przy­go­towane przez pol­s­kich pro­du­cen­tów. A poza tym znowu garść foto­sów umier­a­ją­cych budynków oraz kil­ka cieka­wostek na tem­at kolorów w otacza­ją­cym nas świecie.

Ogłaszam week­end!

Continue Reading "Piąteczka #35"

Choć statysty­ki lajków i odwiedzin w ostat­nim cza­sie tego nie potwierdza­ją — z pytań na fejsie wyni­ka, że wciąż czeka­cie na kole­jne odcin­ki Piąteczek.

Przyz­nam szcz­erze, że po dość akty­wnym grud­niu (28 postów w 31 dni!) trochę boli mnie fakt, że nowe posty pojaw­ia­ją się wyłącznie w poniedzi­ał­ki i piąt­ki. Jak tylko upo­ram się z kol­u­bryną, o której wspom­i­nam dziś w czwartym punkcie, powin­no zacząć się pojaw­iać trochę więcej nowych tek­stów.

Taką przy­na­jm­niej mam nadzieję…

Continue Reading "Piąteczka #32"

Tygod­nia koniec i początek. Czyli piątek.

Dziś posłucha­cie sobie trochę pol­skiego rapu, zajrzy­cie do kilku sklepów z pły­ta­mi, odwiedzi­cie kil­ka miast na świecie, obe­jrzy­cie Rachel i Chan­dlera poz­na­ją­cych tajni­ki sys­te­mu oper­a­cyjnego Microsof­tu oraz dowiecie się za co kocham Red Bul­la.

Baw­cie się dobrze, dzieci­a­ki!

Continue Reading "Piąteczka #26"

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Nunc nec ris­us vel leo dig­nis­sim vestibu­lum. Donec metus augue, lobor­tis nec por­ta eu, dapibus id magna. Eti­am ac accum­san quam, ac con­va­l­lis mas­sa. Ut con­secte­tur erat eget plac­er­at con­se­quat. Prae­sent vel lorem quis est euis­mod fau­cibus. Phasel­lus phare­tra dolor ex. Prae­sent a metus libero.

Czyli stan­dar­d­owo nie wiem co napisać we wstęp­ni­aku. Którego zapewne i tak nikt nie czy­ta. Więc zrób­my sobie obus­tron­ną przy­jem­ność i po pros­tu prze­jdźmy do mer­i­tum. Oto najnowsza piątecz­ka.

Continue Reading "Piąteczka #25"

Miałem trochę wyrzutów sum­ienia, że ostat­nio odsyłałem Was wyłącznie do długich tek­stów. Dlat­ego dzisi­aj tylko jeden tekst do przeczy­ta­nia. Oraz fajne obraz­ki. Oraz trzy mate­ri­ały wideo.

No dobra, praw­da jest taka, że lin­ki do tek­stów sła­biej kon­wer­tu­ją, a Wy lep­iej reagu­je­cie na ruchome obraz­ki. No to ciesz­cie się zatem. I daj­cie jakiegoś laj­ka.

Continue Reading "Piąteczka #23"