Z Piąteczkami jest tak, że cza­sem trafi­am na ultra ciekawe linki, do których niewiele mam komen­tarza. I spy­cham je z tygod­nia na tydzień, wmaw­ia­jąc sobie: “kiedyś się zmuszę i wykrzeszę kilka słów na dany tem­at”. Tylko… czy fak­ty­cznie muszę to robić pod przy­musem?

Dlat­e­go dziś komen­tarzy będzie jak na lekarst­wo. Niech kon­tent obroni się sam. Co Wy na to?

Continue Reading "Piąteczka #64"

Jeśli dziś piątek, to pora na piąteczkową Piąteczkę.

Czyli (w miarę) reg­u­larny punkt tygod­nia pole­ga­ją­cy na tym, że z okazji piątku ser­wu­ję Wam pięć cieka­wostek ze świata kul­tu­ry i inter­ne­tu, a Wy te pięć cieka­wostek przyswa­ja­cie i szanu­je­cie. Jedyne­go czego nie robi­cie jeszcze, to po skon­sumowa­niu nie przekazu­je­cie dalej. Ale ja skutecznie będę nad tym pra­cow­ał. Więc zachę­cam. Po skońc­zonej pra­cy włóż majtki, a po lek­turze Piąteczki — udostęp­nij ją. Yo.

Continue Reading "Weekendowy weekendzik, czyli…"