Czarne lus­tro” to jeden z tych seri­ali, które trze­ba obe­jrzeć koniecznie. Nie wszys­tkim przy­pad­nie do gus­tu, ale z pewnoś­cią każde­mu zapad­nie w pamię­ci.

Zbliża­ją­cy się trze­ci sezon seri­alu jest dobrym momentem, by nadro­bić zaległoś­ci z dwoma poprzed­nimi. Choćby po to, by wyro­bić sobie opinię na tem­at potenc­jal­ny­ch różnic.

Continue Reading "Podaj popkorn: nadchodzi nowy “Black Mirror”"

Osad­zona w lat­ach siedemdziesią­ty­ch his­to­ria kilku czarnoskórych kumpli, którzy pokochali miłoś­cią najszcz­er­szą raczku­jącą i jeszcze nie zamkniętą w żad­ny­ch szty­wny­ch definic­jach kul­turę hiphopową to rzecz, na którą czekałem ślin­iąc się niemiłosiernie.

Czy coś mogło pójść nie tak?

Uwa­ga: będą spoil­ery. Delikat­ne. Ale jed­nak będą.

Continue Reading "Podaj popkorn: The Get Down"

Są takie filmy, których obe­jrze­nie od kilku lub kilku­nas­tu lat — z niez­nany­ch mi do koń­ca powodów — odkładam na później. Ostat­nio zacząłem nadra­bi­ać te zaległoś­ci.

W niek­tórych przy­pad­kach mam do siebie żal, że sięgnąłem po nie tak późno. A w inny­ch… mam do siebie żal, że w ogóle po nie sięgnąłem.

Continue Reading "Schowaj popkorn: Spawn"

Udany napad kończą­cy się wyrolowaniem jed­ne­go z członków, który przez kole­jne 90 min­ut postanaw­ia odzyskać co jego.

Znany z nieco lep­szy­ch filmów akcji mięś­ni­ak — Jason Sta­ham, ład­na dupeczka w postaci Jenifer Lopez i rozpoz­nawal­ne twarze w dru­go­planowych rolach (szwagier z Break­ing Bad i Bunk z The Wire). Plen­er zdję­ciowy na Flo­ry­dzie.

Brzmi jak niezły plan na piątkowy wieczór.

Czyżby?

Continue Reading "Schowaj popkorn: Parker"

Vin­cent Vaughn kojarzy mi się z kinem nis­kich lotów. Kojarzę go głównie z mniej abit­ny­ch komedii.

Ostat­ni film z jego udzi­ałem zapadł mi w pamięć wyłącznie dlat­e­go, że dzięki niemu fil­mowy pro­duct place­ment nabrał zupełnie nowe­go znaczenia. Bo Stażyś­ci to film o dwóch dojrza­ły­ch fac­etach, którzy postanaw­ia­ją rozpocząć staż w Google’u.

Najnowszy film z Vincem w roli głównej, czyli Niedokońc­zony biz­nes, również nie zapowiada przeło­mu w jego kari­erze. I pewnie przeszedł bym obok niego obo­jęt­nie, gdy­by nie niety­powa for­ma pro­mocji.

Continue Reading "Podaj popkorn: Unfinished business"

Forks over knives” to doku­ment, na które­go zapowiedź natknąłem się w trak­cie poszuki­wań ciekawych filmów o tem­atyce kuli­narnej i żywieniowej.

Szukałem go bard­zo dłu­go. Jeszcze w cza­sach, gdy w Zło­ty­ch Łukach zamaw­iałem pow­ięk­szony zestaw z bułką z dwoma kotle­tami, a po przyjś­ciu do domu robiłem jajecznicę na boczku i tosty z poczwórną iloś­cią sera.

Znalazłem go w momen­cie, gdy z fast­foodów zrezyg­nowałem całkowicie, po ser, jajka czy mleko nie się­gałem od kilku tygod­ni… i tylko mię­so od cza­su do cza­su dzi­ab­nę…

Continue Reading "Podaj popkorn: Widelce ponad noże"

Przeczy­tałem tą wiado­mość wczo­raj późno w nocy. Trafiło mnie tak, że musi­ałem obudz­ić Karolę, żeby jej o tym powiedzieć.

Nie staw­iam wirtu­al­ny­ch świeczek. Nie wkle­jam fotografii okras­zony­ch jego cytatami. Nie będę tu wymieni­ał tytułów z jego fil­mo­grafii, które wywarły na mnie najwięk­sze wraże­nie (poza jed­nym). Nie będę też wstaw­iał filmów z jego solowymi stand-upami czy gościn­ny­ch udzi­ałów w prowad­zonym przez Drew Carey’a “Whose line is it any­way?”.

Ale po pros­tu, najzwycza­jniej w świecie… jest mi smut­no.

Continue Reading "To jest post o Robinie Williamsie"