Dzień dobry, cześć i czołem. Dziś piątek, więc zapraszam Was do kole­jnej por­cji bezużytecznych cieka­wostek ze świa­ta inter­ne­tu, które z pewnoś­cią nie zain­tere­su­ją niko­go. Smacznego!

Zaucha, Boil­er Room, MacAskill, rysown­ik z insta­gra­ma i mądrzy ludzie rekomen­du­ją­cy mądre lek­tu­ry. Pięć ciekawych linków z okazji piątku. Czyli piąteczkowa Piątecz­ka. Smacznego!

Dziś daję mało od siebie i ustępu­ję miejs­ca głównym bohaterom. I zmuszam Was do oglą­da­nia. Za karę. Bo nie czyta­cie tek­stów, które Wam tu codzi­en­nie tak ład­nie pub­liku­ję.