My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Cap Crap: rodzaje czapek z daszkiem

Ile Ty masz tych cza­pek?”. To pytanie wraca­jące niczym bumerang. Liczba, którą podaję w odpowiedzi nigdy nie jest taka sama. Od dawna…

Rewind #18: winylowe reedycje

Grze­ba­nia w archi­wach muzyki pop­u­larnej odsłona osiem­nasta. Dziś skupimy się na utworach, które swoje pre­miery miały wyłącznie na kom­pak­tach, ale w związku…

Sztos Alert #51

Witam się z Państ­wem w nowym tygod­niu. Stan­dar­d­owo — pod­tykam pod nos pięć utworów z w miarę świeżą datą pro­dukcji.…

Piąteczka #59

No siema. Skoro dziś piątek to lec­imy z piątką piąteczkowych rekomen­dacji. Czyli Piąteczką. Smacznego!

Rewind #17: seriale

Od dawna zabieram się do stworzenia serii na temat ulu­bionych seri­ali. Pewnie nie wydarzy się to nigdy, więc przy­na­jm­niej posłucha­j­cie…

Pięć lat

Jest takie jedno pytanie rekru­ta­cyjne, którego szcz­erze nien­aw­idzę. A brzmi ono: “gdzie się widzisz za pięć lat?”.

Sztos Alert #50

Pięćdziesiąt. Od tylu tygodni nieprz­er­wanie ser­wuję Wam muzy­czne rekomen­dacje. W ramach których pro­ponuję pięć w miarę świeżych utworów. W sumie……

Piąteczka #58

Piątek dziś, czyli pora na por­cję pię­ciu linków z okazji piąteczku. Bo prze­cież dziś piątek. Więc smacznego.

Rewind #16: NYC

Skoro mam już na tapecie temat Nowego Jorku (jedna miłość!), to dlaczego nie pociągnąć tego tem­atu w ramach muzy­cznych wspominek? Dziś wracam…

11.09.01

Wracam ze szkoły koło 14. Popołud­niu idę na korki z matmy, które przy­go­towują mnie do matury i egza­m­inów na stu­dia. Mam…

Sztos Alert #49

Skoro dziś poniedzi­ałek, to czas na kole­jną por­cję pię­ciu świeżynek muzy­cznych, które wprawią Was w dobry nas­trój wraz z nowym…

Piąteczka #57

Przesyłam gorące pozdrowienia z Chałup. Ale urlop urlopem, a obow­iązki obow­iązkami. Skoro dziś piątek, to czas na Piąteczkę. Czyli pięć cieka­wostek z różnych czeluści…

Zwięźle: szczęście

Od sześ­ciu lat jeźdz­imy nad morze. Nasz pol­ski Bał­tyk. Przez ten czas zjechal­iśmy wybrzeże od Helu po Świnou­jś­cie. I znaleźliśmy…

Rewind #15: Spike Jonze

Jestem fanem twór­c­zości Spike’a Jonze. Nieza­leżnie od tego czy są to filmy desko­rolkowe, obrazy pełnome­trażowe, reklamy per­fum czy teledyski — zawsze…

Przegapiłem nowy singiel Lidella

Za miesiąc wychodzi nowy album Jamiego Lidella. Infor­ma­cję tą przyj­muję z ogromną radoś­cią, bo poprzed­nie płyty tego Bry­tyjczyka spraw­iły mi…

Piąteczka #56

Wjechał piątek, więc czas na kole­jną Piąteczkę. Czyli pięć linków, które zro­bią Wam week­end. Lub nie. Tak czy inaczej — daj­cie znać…

Rewind #14: Pezet

W min­ioną sobotę w krakowskiej siedz­i­bie Mr. Pancake’a odbyło się Koka Party, czyli impreza syg­nowana marką nagran­iowo — odzieżową Pezeta. Obecny był i on.…

Sztos Alert #46

Dzisiejsze Sztosiwo może być dla niek­tórych zaskaku­jące. Bo zna­jdziecie tu pewnie takie rzeczy, które już zdążyliś­cie usłyszeć — ale i…

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.