My Name Is Aks

Najczęściej nieczytany blog w Polsce

Weekendowy weekendzik, czyli…

Jeśli dziś piątek, to pora na piąteczkową Piąteczkę. Czyli (w miarę) reg­u­larny punkt tygod­nia pole­ga­jący na tym, że z okazji piątku…

Podaj popkorn: The Get Down

Osad­zona w lat­ach siedemdziesią­tych his­to­ria kilku czarnoskórych kumpli, którzy pokochali miłoś­cią najszcz­er­szą raczku­jącą i jeszcze nie zamkniętą w żad­nych szty­wnych…

Rewind #13: hiphopowe podróże

Po muzy­cznej eksplo­racji hiphopowej sceny w Aus­tralii i Szwecji dziś zabieram Was w waka­cyjną objazdówkę po Europie. Z finałem za…

Poniedziałkowa piąteczka. Czyli sztosy

Przez ostat­nie sie­dem dni hulał tutaj wiatr. Wszys­tko wkrótce wróci do normy i będziecie mogli czy­tać, słuchać, patrzeć i czego tylko dusza…

Sztos Alert #44

Nowy tydzień zaczy­namy od zestawu pię­ciu w miarę świeżych (młod­szych niż dwanaś­cie miesięcy) utworów. Czyli Sztos Alertem. A numer jego…

Piąteczka #54

Z okazji piątku ser­wuję Wam dziś pięć linków do cieka­wostek. Piątek, pięć linków… piąteczkowa Piąteczka. Chwytasz?

MyFirst7Jobs, czyli siedem prac Aksia

Od kilku chwil na tabl­icy fejs­bukowej przewija mi się hasz­tag MyFirst7Jobs. W postach tak oznac­zonych dzieli­cie się swoimi doświad­czeni­ami zawodowymi. Postanow­iłem więc…

Rewind #12: krakowscy producenci

Dziś, w ramach odświeża­nia utworów nieco starszych niż te pub­likowane w poniedzi­ałkowym cyklu Sztos Alertów, kon­tynu­uję przed­staw­ianie moich kolegów. Na…

[ALERT] Co za poniedziałek! Co za sztosy!

Sie­mano, witam. Dziś poniedzi­ałek. Więc tak jak w każdy poniedzi­ałek — dziś po raz czter­dzi­esty trzeci — zapraszam Was do selekcji…

Piąteczka #53

Dziś piątek. Więc jak w każdy piątek — czas na piąteczkową Piąteczkę. Piąteczkę, bo przy­pada w piątek. I ma w…

Rewind #11: koledzy raperzy. Grupowo

Dwa tygod­nie temu przed­staw­iłem Wam selekcję utworów zespołów, które tworzą moi koledzy. Dzisiaj znów ogrze­wam się w koleżeńskim blasku. I prezen­tuję Wam…

Sztos Alert #42

Sie­mano i cześć. Dzisiejsze zestaw­ie­nie pow­stało w ramach pol­sko-bry­tyjskiej przy­jaźni. Smacznego.

ŚDM sparaliżowało miasto. Czyżby?

Trwają Świa­towe Dni Młodzieży. Mieszkańcy Krakowa przeży­wali orga­ni­za­cję tego wydarzenia niemal od roku. Miał nastąpić komu­nika­cyjny par­aliż miasta, a pół­tora mil­iona…

Piąteczka #52

W środku zna­jdziesz pięć fajnych linków. Jak chcesz to kliknij. Jak nie, to nie.

Podaj popkorn: Iluzja 2

Ekipa Jeźdźców powraca, by wyciąć kilka nowych nieprzewidy­wal­nych trików. Ale czy warto wybrać się na ich nowe przy­gody do kina?

Rewind #10: Szwecja

Dziś mieliśmy kon­tyn­uować przy­godę z moimi muzy­cznymi kolegami. Ale temat jest mi tak bardzo bliski, że mam ogromne prob­lemy z wyborem tych…

Orbitrek czy rowerek?

Z każdej strony atakuje mnie kult bycia fit. Jak nie fejs­bukowi bie­gacze zdoby­wa­jący kole­jne medale w mara­tonach albo cyk­liści. co zro­bili…

Nowy singiel De La Soul

Po raz czter­dzi­esty pier­wszy witam się z Państ­wem w ten jakże piękny i słoneczny poniedzi­ałek. Nie przedłuża­jąc — posłu­ca­jmy muzyki.

© 2016 My Name Is Aks. Theme by Anders Norén.